Bijna 40% van alle smartphonegebruikers vindt dat zij hun telefoon te veel gebruikt. Vooral consumenten tussen 25 en 34 jaar storen zich aan hun veelvuldige smartphonegebruik. Verder blijkt dat de markt voor tablets stagneert. Dit concludeert Deloitte in haar jaarlijkse Global Mobile Consumer Survey.

Ruim een vijfde van de consumenten checkt zijn of haar telefoon meer dan vijftig keer per dag. Vooral consumenten tussen de 18 en 24 jaar gebruiken hun telefoon veelvuldig. Van deze groep geeft 46% aan zijn telefoon meer dan vijftig keer in te schakelen. Ondanks dat 18 tot 24-jarigen hun telefoon het meeste gebruiken, storen consumenten in de leeftijdscategorie 25 tot 34-jaar zich het meeste aan hun veelvuldige smartphonegebruik. De meest gebruikte methodes om het smartphonegebruik te beperken, zijn het in je tas of broekzak houden van de telefoon (54%), het uitzetten van notificaties (52%) en de telefoon buiten de slaapkamer houden (25%). Waarvan de laatstgenoemde methode volgens de respondenten de meeste kans van slagen heeft, namelijk 73%.

Markt voor tablets stagneert

Vergeleken met de andere ondervraagde landen, is de markt voor smartphones in Nederland het grootst. Van de Nederlandse consumenten bezit 93% een smartphone, wat een groei betekent van 6%-punt ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen stagneert juist de tabletpenetratie: zowel in het Deloitte-onderzoek van 2016 als 2017 zegt 64% een tablet te bezitten.

Online aankopen via mobiel neemt sterk toe

Het aantal consumenten dat aangeeft online aankopen te doen via hun telefoon is met 22%-punt toegenomen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan producten via hun telefoon te kopen, vorig jaar was dit nog 25%. Ook wordt de smartphone steeds vaker gebruikt voor bankzaken als het checken van het saldo (63%) en overmaken van geld (52%).

Wat verder uit de Global Mobile Consumer Survey blijkt:

  • 34% van de consumenten gebruikt hun smartphone tijdens het autorijden, bijvoorbeeld voor het instellen van hun navigatie;
  • 12% van de consumenten heeft een gebruikte (tweedehands of refurbished) telefoon aangeschaft;
  • Het 4G-gebruik in Nederland is met 13% toegenomen, maar stijgt wel minder hard dan in landen als Zweden en Noorwegen.

Bron: Deloitte