De resultaten uit PwC’s Workforce Preference Study van 2023 (WFPS 2023), een onderzoek onder drieduizend Nederlandse jongeren tussen 18 en 35 jaar, onder wie studenten en starters, laten zien dat jongeren (financiële) zekerheid, vrijetijdbesteding en erkenning erg belangrijk vinden. Raymond Welmers, arbeidsmarktspecialist bij PwC, vindt dat organisaties met jongeren moeten meedenken. ‘Als organisaties de resultaten zien, denken ze misschien dat jongeren te veeleisend zijn. Maar de economie is onzekerder dan vroeger. Jongeren zijn juist realistisch. Als de economische situatie voor hen verandert, zullen voorkeuren daarmee ook verschuiven.’

Investeer meer in een goed basissalaris

Voor jongeren geldt dat zij financiële zekerheid belangrijker vinden dan ooit. Een goed basissalaris waarderen zij als allerbelangrijkste (plek 1). Ook willen zij graag snel een vast contract en een stijging in het salaris (plek 3 en 5). Welmers: ‘Dat betekent voor werkgevers dat zij op dit moment misschien minder moeten investeren in flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mobiliteits- of opleidingsbudgetten.

Met name de voorwaarden die een rol spelen bij het aantrekken van medewerkers zijn belangrijk voor jongeren. Dat zijn de meer traditionele componenten die je van buitenaf kunt beoordelen, zoals een salaris, een vast contract en de reisafstand. Dingen die te maken hebben met het behoud van collega’s zien we nu beperkt terug in de topresultaten van de Workforce Preference Study. Vermoedelijk is de attractiefactor voor jongeren belangrijker dan de retentiefactor. Daar zou ik als werkgever dus meer op inzetten.’

Wees opportunistischer in je arbeidsmarktcommunicatie

In het eerdere PwC-onderzoek Hopes & Fears zei veertig procent van de jongeren te overwegen binnen nu en een jaar een andere baan te zoeken. ‘Maar’, zegt Welmers, ‘er zijn uiteindelijk maar heel weinig bedrijven die ook veertig procent verloop binnen die doelgroep hebben. Lang niet alle jongeren die dit aangeven, vertrekken daadwerkelijk.

Het helpt daarbij om duidelijk te blijven communiceren over factoren die jongeren belangrijk vinden. Zo zien we in veel vacatures standaardteksten als ‘geen 9-tot-5-mentaliteit’ terug. Dat is voor jongeren een weinig aansprekende boodschap. Focus je als organisatie op flexibiliteit en hoe je financiële zekerheid wil geven. Dus niet: “Kom bij ons werken, want het is zo uitdagend.” Maar geef juist aan: “Kom bij ons werken, want je krijgt direct een vast contract.” Het mag écht wat opportunistischer voor huidige generaties.’

Beloon en zorg voor persoonlijke erkenning

Uit de WFPS 2023 blijkt verder dat jongeren persoonlijke erkenning belangrijk vinden. Volgens Welmers is het voor organisaties belangrijk verder te kijken dan alleen bonussen in het beloningsbeleid. ‘Vroeger kon je een afspraak maken over het halen van targets en de daarbij behorende beloning, maar die vorm van prestatiebeloning zakt jaar na jaar verder weg in de voorkeurslijsten.

Tegenwoordig hecht jong talent juist veel waarde aan persoonlijke erkenning (plek 9) en het hebben van een toegankelijke leidinggevende (plek 8). Met de opkomst van het hybride werken waarin mensen vaker thuiswerken, moeten werkgevers zich bewust zijn dat jongeren zich hierdoor mogelijk minder erkend voelen en hun prestaties minder worden opgemerkt. Daarnaast is erkenning in de vorm van een salarisverhoging (plek 5) en een vast contract (plek 3) ook van groot belang. Jongeren willen graag structureel beloond worden voor hun werk.’

Geef jongeren vertrouwen en flexibiliteit

Het is voor organisaties soms lastig jongeren te behouden. Welmers denkt dat je niet iedereen altijd kunt behouden. ‘Daar moet je niet van uitgaan, maar je moet er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat je dié groepen weet te behouden die het meest cruciaal zijn voor jouw organisatie. Geef jongeren vertrouwen en de flexibiliteit voor hun eigen werk-privébalans. Die verantwoordelijkheid en autonomie kunnen ze uitstekend aan en is een belangrijke bindfactor.’

Ook blijkt dat jongeren het belangrijk vinden met wie ze samenwerken (plek 6). ‘Collega’s zijn voor iedereen belangrijk’, besluit Welmers. ‘Ik denk dat het een van de belangrijkste redenen is voor mensen om te blijven of om te vertrekken bij een werkgever. Je moet daarom goed kijken of mensen binnen je teams complementair zijn aan elkaar, en of ze het niveau van het werk aankunnen. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt zien we namelijk de structurele werkdruk ongezonde vormen aannemen, met toenemende uitval en verloop tot gevolg. Organisaties die beter in staat zijn hun talenten te behouden, zullen hier minder last van hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Bron: PWC