Het aantal bezitters van tablets en smartphones blijft jaarlijks met enkele procenten groeien. Inmiddels heeft 65% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder een tablet in bezit (8,6 miljoen).

Door het stabiele aantal bezitters van een vaste computer (60%), zijn er nu meer tablet bezitters (65%) dan desktop bezitters. Van de Nederlanders heeft 80% (10,6 miljoen) een smartphone. Jongeren zonder smartphone bestaan echter nauwelijks nog; 96% van hen is in het bezit van een dergelijk toestel.

Het aantal Nederlanders met een actief Facebook (74%) en Twitter (30%) account blijft stabiel, ook onder de jongeren (13-19 jr), respectievelijk 89% en 52%. Instagram, Pinterest en Snapchat groeien, met name onder jongeren. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media & Entertainment‘ die vandaag bekend zijn gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.

Tablet

Het bezit van tablets blijft licht groeien van 61% (dec. 2014) naar 65% (juni 2015). Met name het tabletbezit onder jongeren stijgt behoorlijk. In dec. 2014 was nog 50% van de jongeren in het bezit van een tablet. In juni 2015 zijn er 57% tabletbezitters onder deze doelgroep. Nog steeds lopen de jongeren hiermee iets achter op totaal Nederland (65%).

Smartphone

Ook het aantal Nederlanders met een smartphone blijft met enkele procenten groeien, van 76% naar 80%. Onder de jongeren is slechts 4% niet in het bezit van een smartphone. Er zijn meer jongeren die appen (84%) dan bellen (76%) met hun smartphone.

Smartwatch

Slechts 1,5% van de Nederlanders zegt een smartwatch te hebben. Ten opzichte van dec. 2014 neemt de aanschafintentie af van 17% naar 11%.

Video on demand

38% van de Nederlanders maakt gebruik van betaalde Video on Demand diensten (36% dec. 2014). De jongeren zijn vaker bereid om te betalen voor het kijken naar films en series. Onder 13-19 jarigen is het gebruik van betaalde VOD diensten 53%. Op welke devices er gekeken wordt, verschilt niet veel: 51% kijkt via TV, 49% via een mobiel apparaat.

Social Media

Social media zijn nog steeds onder jongeren het meest populair. De 13-19 jarigen hebben zowel meer Facebook en Twitter accounts als ook Instagram, Pinterest en Snapchat.

Zowel het aantal jongeren met een Facebook account als met een Twitter account blijft stabiel. Nog steeds 89% van de jongeren heeft een Facebook account (versus 74% totaal Nederlanders). Meer dan de helft van de jongeren (52%) heeft een actief Twitter account (versus 30% totaal Nederlanders). Van een daling van het aantal jongeren met Facebook accounts is dus geen sprake in Nederland.

Onder alle Nederlanders groeit Instagram (13% dec. 2014 naar 18% juni 2015), Pinterest (van 10% naar 17%) en Snapchat (van 6% naar 9%). Op zowel Snapchat als Instagram is zelfs meer dan de helft van de jongeren actief.

Bron: APS