De meeste jongeren regelen hun inkomsten en uitgaven uit de losse pols. Maar weinigen houden structureel en consequent bij wat er inkomt en uitgaat. Hoewel jongeren wel het nut inzien van het bijhouden van een kasboekje, betekent dit niet dat ze zo'n hulpmiddel ook gebruiken. Jongeren hebben wel de wil om hun geldzaken strakker te regelen, maar het doorzettingsvermogen ontbreekt dikwijls.

Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd door YoungWorks, in opdracht van de Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB). Uit het onderzoek blijkt verder dat de mate van financiële zelfredzaamheid stijgt gedurende de levensfasen die iedere jongeren doorloopt. Jongeren krijgen meer en meer financiële verantwoordelijkheden maar hun kennis en hun vaardigheden blijven daarop achter. De conclusie: er wordt van jongeren veel (en steeds meer) verwacht op het gebied van omgaan met geld, maar het wordt ze niet bewust aangeleerd.

Thea Hazel-Stals, directeur van Stichting Weet Wat Je Besteedt: “Jongeren, zelfs binnen een gezin, gaan op verschillende manieren met geld om. De ene vind het belangrijk om te sparen terwijl een ander liever veel geld uitgeeft. Als jongeren op jonge leeftijd sparen, dan is dit vooral voor een concreet product zoals een Wii of een laptop.

Deze periode duurt echter maar kort. Op het moment dat jongeren uitgaan wordt er veel meer uitgeven en wordt sparen al wat moeilijker. En als het geld op is kloppen ze vaak aan bij vader of moeder voor meer. Sommige jongeren kunnen daarin zelfs sturend zijn; ze weten toch wel dat hun ouders het geven en persen er desnoods wat tranen uit. Spenden op jonge leeftijd heeft echter weinig directe consequenties voor jongeren waardoor ze ook niet leren met geld om te gaan. “

Uitgeven voor status

Jongeren geven vaak geld uit om sociale redenen of voor status. De eerste groep geeft hun geld uit aan leuke dingen, aan rondjes in de kroeg en aan cadeautjes voor vrienden.
Je geld aan andere mensen uitgeven, geeft een goed gevoel. Aardig gevonden worden is belangrijk, en dit kan je bereiken door je vrienden te verwennen. Geld uitgeven voor status gaat vooral over luxe spullen voor zichzelf, om aanzien en status te kopen met bijvoorbeeld merkkleding.

Lenen of meer voorschieten

De meeste jongeren zien zichzelf niet als lener. Lenen levert hen stress op. Jongeren voelen zich bezwaard om te lenen omdat ze het gevoel hebben dat ze er iets voor terug moeten doen. Dit betekent echter niet dat jongeren niet lenen. Er worden wel eens kleine bedragen geleend van bijvoorbeeld vrienden want het kan wel eens voorkomen dat je je portemonnee niet bij je hebt, of van ouders als er een grote aankoop wordt gedaan. Jongeren zien dit echter niet zozeer als lenen maar meer als ‘voorschieten’.

Nuttige en prettige leningen

Jongeren maken een verschil tussen een ‘nuttige’ lening en een ‘prettige’ lening. Een nuttige lening is voor de meeste jongeren een lening voor je studie bij de IB-groep, of een lening bij je ouders voor studieboeken. Deze lening wordt gezien als een investering in jezelf en in de toekomst en is daarom minder erg. Sommige jongeren sluiten wel eens een ‘prettige’ lening af. Ze willen bijvoorbeeld op vakantie en hebben daar eigenlijk geen geld voor. De meeste jongeren lenen dit geld dan van ouders of andere familieleden.

Dit is minder erg dan bij een bank, bij je ouders hoef je tenslotte geen rente te betalen. Bovendien vertrouwen je ouders erop dat je het terug betaalt. Sommige jongeren lenen juist liever bij een bank. Ze betalen liever meer geld aan rente dan dat ze moeten toegeven dat ze in de problemen zijn gekomen. WWJB zal in samenwerking met Motivaction vervolgonderzoek doen naar verschillende geldtypes onder jongeren.

Bron: APS