Nieuwe technologieën veranderen de manier waarop we werken en zaken doen. De rijkdom aan beschikbare data en de technologie waardoor ze 24/7 beschikbaar zijn, bieden nieuwe mogelijkheden voor credit- en collectionmanagement.

Tijdens het OnGuard Ervarium 2013 introduceerde OnGuard het concept networked creditmanagement. Een concept dat aansluit op de bedrijfsfilosofie van OnGuard: positieve interactie tussen leverancier en klant ondersteunen en stimuleren.

Verloop: “Je ziet dat het vak van creditmanagement steeds belangrijker wordt, maar daardoor ook steeds complexer. Het gaat niet meer om één afdeling die af en toe aanmaningen verstuurd. Creditmanagement is tegenwoordig een integraal onderdeel van het bedrijf waar alle afdelingen mee te maken hebben, uiteraard ieder vanuit zijn eigen rol. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat elke medewerker vanuit zijn of haar eigen rol maximaal kan bijdragen aan een positieve en succesvolle bedrijfsvoering.”

Networked world

“Networked credit management past binnen de huidige networked world waarin we continue verbonden zijn door instant networking mogelijkheden zoals e-mail, LinkedIn, Whatsapp, Facebook en Twitter. Binnen die netwerken is een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar. De nieuwe oplossing – OnGuard Connext – heeft als doel om de kansen die deze networked world biedt maximaal te benutten. OnGuard Connext stimuleert en ondersteunt een positieve dialoog tussen alle betrokkenen in het order-to-cash proces door het delen van wederzijdse informatie gemakkelijker te maken. Dat houdt in dat een bedrijf niet alleen de eigen organisatie bij het credtimanagementproces betrekt, maar dat zij ook hun klanten een pro-actieve rol geven. Om elke betrokkene in het proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk toegang te geven tot de juiste informatie is een unieke role-based architectuur gecreërd. Dat betekent dat elke gebruiker alleen toegang heeft tot de informatie en functionaliteiten die hij of zij nodig heeft. Zo komt de juiste actie op het juiste moment bij de juiste persoon terecht. Iemand die zich bezig houdt met collections, heeft lang niet alle onderdelen van OnGuard Connext nodig. Terwijl iemand in de rol van creditmanager over een veel breder palet functionaliteiten moet kunnen beschikken. Een bijkomend voordeel is dat onze klanten ook alleen betalen voor die onderdelen die gewenst zijn.”

Ultieme klantgerichtheid

Een voorbeeld van een networked credit management oplossing die gebruik maakt van de OnGuard Cloud is OnGuard Secure Smart E-mail. Verloop: “Hiermee kunnen de klanten van onze klanten toegang krijgen tot de database om een dispuut aan te melden, een kopie factuur op te vragen, de leverancier te laten weten wanneer de betaling gepland staat of om daadwerkelijk te betalen. Dit kan op elk moment dat het hen schikt. Dus ze hoeven niet te wachten tot de afdeling klantenmanagement bereikbaar is. Klanten kunnen de portal pro-actief benaderen, maar ook via een link in e-mailreminders. Ze krijgen dan niet meer de traditionele e-mail met een overzicht van openstaande facturen, maar een link waarmee ze automatisch bij de portal komen. Vervolgens zien ze daar de openstaande posten en kunnen ze er actie op nemen.”

Verloop realiseert zich dat het ‘andere tijden’ zijn. “Investeringen worden zeer intensief overwogen en medewerkers moeten zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Door gebruik te maken van nieuwe technologie boren we een bron van nieuwe kansen aan die bij uitstek passen binnen deze huidige tijd.”

Wilt u meer weten over OnGuard? Bezoek dan de 9e Credit Expo op donderdag 7 november 2013 in het Nieuwegein Business Center. U vindt OnGuard bij standnummer NB.14

 

Bron: www.creditexpo.nl