Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft een brede en positieve agenda voorgesteld om de EU naar een ‘next level’ te tillen. Dat zei hij gisteren bij de opening van het parlementaire jaar. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met deze positieve insteek. Want de EU staat voor veel uitdagingen, erkent ook Juncker. Maar volgens hem zal de EU voor actie kiezen in plaats van bij de pakken neer te zitten.

14.000 banen

In zijn ‘State of the Union’-speech plaats Juncker zijn initiatieven in een breder kader om de ‘European way of life’ te behouden. Behalve de grondvesten van de rechtsstaat en het verbod op de doodstraf benadrukte hij ook open internationale handel. Want elke miljard euro extra handel levert 14.000 banen op, aldus Juncker.  Om de economische en sociale kracht van Europa te versterken wil de EU onder andere het investeringsplan voor Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) verdubbelen tot een half miljard euro en de digitalisering verder doorvoeren. Bijvoorbeeld door in 2025 een 5G-netwerk volledig operationeel te hebben. Een goed plan volgens VNO-NCW en MKB-Nederland, omdat dat 2 miljoen banen oplevert.

Europa beschermen

Verder wil Juncker Europa beter beschermen. Dit najaar wordt dan ook de Europese Grens en Kustwacht operationeel. Europol wordt versterkt. En dit jaar komt er een Europees Defensiefonds om onderzoek en ontwikkeling van de Europese defensie-industrie te versterken.

Economische agenda

De Europese Commissie wijst ook op de resultaten die dit jaar bereikt zijn om de eurocrisis in de touwen te houden, het EFSI-fonds op de been te krijgen en de vluchtelingenstromen in te dammen. Ook de brede economische agenda van de Europese Unie -verdere realisering van de interne markt, geharmoniseerde regelgeving voor de technologieën van de toekomst, realisatie van de kapitaalmarktunie en de energie unie- wordt voortgezet. VNO-NCW en MKB-Nederland wezen al eerder op het belang van deze agenda.

Bron: VNO-NCW