De wereld digitaliseert in zo’n rap tempo dat mensen snel hun privacy uit het oog kunnen verliezen. Uiteraard biedt technologie veel kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Zo delen mensen – bedoeld of onbedoeld – allerlei gegevens in ruil voor gemak. Grote techbedrijven profiteren daarvan zonder duidelijk op de gevolgen voor de privacy te wijzen. Het kabinet wil daarom meer doen tegen ongebreideld gegevens slurpen door bedrijven en daarnaast de mogelijkheden voor mensen vergroten om de eigen privacy te beschermen. Dat schrijft minister Dekker (voor Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Technologische vooruitgang biedt enorm veel kansen en gemak voor mensen. Ons leven regelen we steeds meer online. Dat biedt veel gemak, snelheid en bovendien plezier. Maar we moeten niet naïef zijn. Er kleven ook nadelen aan en die moeten we het hoofd bieden.”

aldus Dekker.

Grote techbedrijven verzamelen veel persoonsgegevens en maken op basis daarvan profielen van mensen. Om te voorkomen dat personen op basis van hun digitale profiel van producten en diensten worden uitgesloten of een hogere prijs betalen, wil het kabinet de regels hierover aanscherpen. Ook op andere manieren treedt het kabinet op, bijvoorbeeld door misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) zelfstandig strafbaar te maken.

Zowel mensen als bedrijven weten niet altijd waar ze aan toe zijn op het gebied van privacy. Het kabinet laat daarom een online Privacywijzer ontwikkelen. In de Privacywijzer staan praktische tips voor burgers om hun privacy te beschermen, bijvoorbeeld hoe ze bij een bedrijf hun gegevens kunnen inzien of laten wissen. Daarnaast biedt de Privacywijzer hulpmiddelen voor bedrijven om bijvoorbeeld een privacyverklaring op te stellen. Verder gaat het kabinet kijken hoe het makkelijker gemaakt kan worden voor mensen om beeldmateriaal dat naar hen herleidbaar is en zonder toestemming op internet is geplaatst op een snelle wijze te laten verwijderen.

Vergroten privacybewustzijn van burgers

Mensen maken niet altijd doordracht gebruik van technologie, waardoor zij onbedoeld persoonlijke informatie over henzelf of over anderen delen. Om hen hiervan bewust te maken, start volgend voorjaar een grote publiekscampagne. Daarnaast stimuleert het kabinet dat kinderen op school leren op een veilige en verantwoorde manier met sociale media om te gaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl