Het kabinet moet krachtig stelling nemen tegen het nieuwe voorstel van de Europese Commissie voor een financiële transactietaks.

Dat is namelijk nagenoeg gelijk aan het oude voorstel en dus ‘zeer schadelijk’ voor de Nederlandse economie, zelfs als de belasting niet in Nederland wordt in gevoerd, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het nieuwe voorstel wordt over enkele weken verwacht. In een conceptversie staat dat de Europese Commissie maatregelen zal nemen om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar landen waar de belasting niet wordt geheven. Verder zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de bestaande versie, waarover de 27 lidstaten het niet eens konden worden.

Elf lidstaten willen de financiële transactietaks (FTT) invoeren. Het Nederlandse kabinet overweegt aansluiting als de pensioenfondsen worden gevrijwaard van de belasting. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden echter dat Nederland helemaal niet mee moet doen aan de totstandkoming van de FTT.

De FTT is schadelijk omdat Nederland een relatief grote financiële sector heeft en er relatief veel internationale hoofdkantoren zijn gevestigd. Die worden ook door de FTT geraakt. Een gedeeltelijke invoering zou bovendien verstorend werken op de Europese interne markt. De verwachting is verder dat banken de belasting doorberekenen, waardoor de lasten terechtkomen bij burgers en bedrijven.

 

Bron: MKB Nederland