Het kabinet heeft de ambitie om te zorgen dat het Nederlandse vestigingsklimaat, onze innovatiekracht en ons concurrentievermogen bij de mondiale top blijven horen. Zo blijft onze economie ook in een veranderend internationaal speelveld aantrekkelijk om in te blijven investeren. Ook moet ons bedrijfsleven de ruimte krijgen om in te zetten op lange termijn waarde creatie en behoud van onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag in een Kamerbrief daarom vier aanvullende acties bekend gemaakt.

Minister Kamp: “Nederland heeft een open economie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zo is Nederland de meest concurrerende economie van de hele EU en de vierde van de wereld. Buitenlandse overnames spelen daarin ook een rol. Ze dragen bij aan de concurrentiekracht van bedrijven. Onze open grondhouding betekent tegelijkertijd niet dat we naïef moeten zijn.”

Minister Kamp: “Nederland heeft een open economie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Zo is Nederland de meest concurrerende economie van de hele EU en de vierde van de wereld. Buitenlandse overnames spelen daarin ook een rol. Ze dragen bij aan de concurrentiekracht van bedrijven. Onze open grondhouding betekent tegelijkertijd niet dat we naïef moeten zijn.”

Het kabinet wil daarom langs vier richtingen acties uitvoeren om het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat te versterken. Het gaat om een bedenktijd bij overnames, voldoende participatie van Nederlandse institutionele beleggers, versnelde analyses van bedrijfssectoren waar nationale veiligheid speelt en deelname aan een Europees initiatief om te bereiken dat Europese bedrijven buiten de EU dezelfde vrijheid krijgen om te investeren als binnen de EU.

“Ondernemingen krijgen meer ruimte en tijd om een overname of wezenlijke aanpassing van strategie voorgesteld door aandeelhouders te beoordelen op de effecten voor alle stakeholders. Het kabinet neigt naar een wettelijke bedenktijd van één jaar, hierover gaan we nog in gesprek met experts en betrokkenen. Ook gaat het kabinet Nederlandse institutionele investeerders raadplegen om te kijken of zij barrières ervaren bij participaties in Nederlandse bedrijven, en zo ja, of en hoe die weg te nemen zijn”, licht minister Kamp twee van de vier acties toe.

Daarnaast gaat het kabinet prioriteit geven aan het afronden van analyses van de vitale sectoren die worden uitgevoerd door de NCTV en de vakdepartementen. Indien nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de nationale veiligheid te borgen.

Nederland sluit aan bij het initiatief van de EU-lidstaten Duitsland, Frankrijk en Italië om te bereiken dat Europese bedrijven buiten Europa dezelfde vrijheid krijgen om te investeren als binnen de EU. De EU probeert dit in handelsverdragen vast te leggen, maar gaat op initiatief van deze landen in Europees verband kijken of andere instrumenten nodig zijn om een gelijke behandeling te garanderen.

Bron: www.rijksoverheid.nl