De Belastingdienst/Toeslagen heeft het afgelopen jaar stevig ingezet op de aanpak van fraude. Tot dusverre is voor circa € 40 miljoen aan fraude vastgesteld en worden 160 dossiers met een belang van nog eens € 40 miljoen strafrechtelijk vervolgd.

Ook de komende tijd zal de bestrijding van fraude onverminderd prioriteit hebben. Dat schrijft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het kabinet stelt een aantal nieuwe maatregelen voor. Zo kunnen fraudeurs die tweemaal de fout ingaan vanaf volgend jaar een boete van 150% tegemoet zien. Als de recidivist de boete niet ineens kan betalen, wordt deze verrekend met nog te ontvangen toeslagen. Verder zal de uitbetaling van een toeslag stopgezet worden als iemand niet reageert op het verzoek van de inspecteur om inkomen uit het buitenland op te geven.

Toeslagen worden verleend op basis van een schatting. Aan het eind van een jaar kan blijken dat het inkomen toch hoger is dan de schatting, waardoor er geen recht op een toeslag is. Er wordt dan ook onderzocht of de Belastingdienst toeslaggerechtigden kan helpen het inkomen beter te schatten. Wanneer de Belastingdienst signalen heeft dat de schatting mogelijk niet klopt, zal ze de toeslaggerechtigde daar actief op wijzen. Hoe beter het inkomen geschat wordt, hoe minder mensen te veel of te weinig toeslag krijgen. Als blijkt dat iemand twee jaar op rij ten onrechte huurtoeslag uitgekeerd heeft gekregen zal de toeslag ook stopgezet kunnen worden. Daarnaast zal voortaan rente gerekend worden als een deel van de toeslag terugbetaald moet worden.

Staatssecretaris Weekers: ‘Fraude moet hard worden aangepakt en oneigenlijk gebruik moet zoveel mogelijk worden voorkomen.’

Bron: Rijksoverheid.nl