Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken hebben in nauw overleg met exportfinancierende banken besloten tot de introductie van de Exportkredietgarantiefaciliteit (EKG).

Als gevolg van de kredietcrisis hebben banken en hun achterliggende financiers behoefte aan producten waarvan het in één oogopslag helder is welke onderliggende risico's deze bevatten. Deze faciliteit maakt het voor de bank mogelijk om onder de bestaande Exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV) een eerder afgegeven verzekering om te zetten in een staatsgarantie. Op deze manier kunnen de banken hun leningen herfinancieren. De faciliteit zal in overwegende mate aansluiten bij de al bestaande kredietgarantiefaciliteit van 200 miljard.

Het omzetten van de verzekering in een garantie brengt drie belangrijke punten met zich mee. Ten eerste zorgt de aanpassing ervoor dat de achterliggende financiers te allen tijde op ontvangsten uit de lening kunnen rekenen. Ten tweede behoudt de Staat de mogelijkheid regres te halen op de bank. Ten derde blijven voor de bank dezelfde voorwaarden gelden als onder de al bestaande EKV-faciliteit.

Hoewel de aanpassing risicotechnisch beperkt is, wordt een aanvullende premie gevraagd welke een reflectie vormt van het risico. Daarnaast zal de Staat werken met limieten voor banken. Door het regres op de bank in stand te houden neemt het risico op het niet terug kunnen halen van schade in beperkte mate toe ten opzichte van de verzekering.

Uitvoering van de EKV-faciliteit ligt bij Atradius Dutch State Business. Uitvoering van de EKG-faciliteit ligt naar banken en achterliggende financiers toe bij het Ministerie van Financien en naar exporteurs toe bij Atradius Dutch State Business. De EKG-faciliteit loopt in ieder geval tot en met 31 december 2009. Bij verlenging van de 200 miljard kredietgarantiefaciliteit zal daarbij worden aangesloten.

Bron: Ministerie van Financiën