S&P waardeert Griekse leningen nog net boven wanbetaling (default). ‘Docter Doom' Nouriel Roubini voorziet een ‘perfect storm', waarbij budgettaire zorgen in de VS en Europa, een vertraging van de Chinese economie en een stagnatie van Japan uiterlijk eind 2013 samenkomen. Volgens minister de Jager kan Nederland een financiële strop tegemoet zien van ,,vele tientallen miljarden euro's" als de eurolanden hun hulp aan Griekenland staken, waardoor ons land in een totale financiële chaos belandt. Tot zover de rampenscenario's.
PVV en SP zijn mordicus tegen nieuwe Griekse leningen en ook de PvdA en CU willen geen blanco cheque meer tekenen. Het verhaal dat met nieuwe leningen grote verliezen bij onze banken en pensioenfondsen te voorkomen zouden zijn overtuigen steeds minder. Niemand lijkt meer te weten hoe het liquiditeitsgat zonder grote schade kan worden gedicht. Financiele markten gaan er al lang van uit dat herstructurering van leningen in Griekenland onvermijdelijk is. S&P heeft klaarblijkelijk dezelfde mening.

De Jager is terecht bang dat de Griekse ziekte kan overslaan naar Ierland, Portugal en zelfs Spanje. De kernvraag is of dat nog te voorkomen is, immers nieuwe leningen garanderen absoluut niet dat daarmee een nog veel grotere crisis kan worden voorkomen. Griekenland heeft zich tot nu toe zich nooit aan gemaakte afspraken gehouden, dat is ook niet bepaald verrtrouwingswekkend.

Er hoeft nog maar weinig te gebeuren en het kabinet heeft met dit dossier geen meerderheid meer en het is bovendien de vraag of Geert Wilders als gedoogpartner met zijn PVV nog zal accepteren dat Nederland onverantwoorde nieuwe risico's neemt. Duitsland en waarschijnlijk ook Nederland wil nu ook de private sector voor de Griekse deconfiture gaat bloeden door de looptijd van uitstaande leningen met tenminste zeven jaar te verlengen, een ander woord voor een eerste afboeking doen.

Het kabinet Rutte kan twee dingen doen, mee gaan met een steunpakket voor Griekenland of niet. Als het meegaat tekent het voor zijn eigen doodvonnis, omdat de feiten spoedig zullen uitwijzen dat een gigantisch verlies voor Nederland niet te voorkomen is. Gaat het kabinet niet mee dan wordt onmiddelijk duidelijk dat verlies moet worden genomen door het Griekse faillissement, daarmee verliest het een groot deel van z'n geloofwaardigheid, juist in een periode dat impopulaire bezuinigingen in de zorg, pensioenen, sociale werkplaatsen en bij de cultuursector worden doorgevoerd.

Het kabinet heeft zich vast gemanouvreerd, de kans dat het eruit komt met nog andere pijndossiers als de zorg en het conflict met gemeenten over sociale werkplaatsen wordt er niet groter door.

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd dat ook het CDA, dat er desastreus voorstaat in de peilingen, uit de boot zal vallen, anders wordt een pro-Griekse opstelling pure zelfmoord. Die partij stemde met de Christen Unie in 2000 tegen toetreding van Griekenland tot de Eurozone. Alle andere partijen stemden voor (..)

Auteur: Grimbert Rost van Tonningen, hoofdredacteur en uitgever PlusPost

Bron: www.pluspost.nl