Brede steunmaatregelen zoals NOW, TVL en Tozo zijn op langere termijn onhoudbaar. Daarom heeft het kabinet laten onderzoeken of er doelgerichtere steun, bij voorkeur per sector, mogelijk is. Dat blijkt juridisch en uitvoeringstechnisch onhaalbaar, concludeert het kabinet.

Minister Adriaansens (EZK), minister Kaag (Financiën), minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport ‘Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden’.

Download ‘Kabinetsreactie op ‘Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden’’

Bron: Rijksoverheid.nl