Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van de (eensluidende) brief.

Deze brief is verzonden aan Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Divosa, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin de minister informatie verstrekt over twee projecten die betrekking hebben op preventie van wanbetalers in de zorgverzekering