De Kamers van Koophandel hebben een commissie benoemd om voorstellen te ontwikkelen voor nieuwe manieren van financiering voor de diensten van de Kamers van Koophandel. De commissie staat onder leiding van Hans de Boer. De Boer is ondernemer, (president-)commissaris bij meerdere bedrijven, lid van het Innovatieplatform en bekend als voormalig voorzitter van MKB-Nederland en de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De opdracht van de Commissie de Boer past in het langlopende traject dat de Kamers hebben ingezet om efficiënter, effectiever en transparanter te opereren.

De Kamer van Koophandel is een onafhankelijke dienstverlenende organisatie, die ondernemers met informatie en ondersteuning verder helpt met ondernemen. Onder andere bij de start van een eigen bedrijf, het ondersteunen bij import en export, het doorgronden van ingewikkelde wet- en regelgeving, het stimuleren van de regionale economie, en het onderhouden van het nieuwe handelsregister dat zorgt voor een veilig economisch verkeer én vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers.

De Kamers halen momenteel hun inkomsten voor een belangrijk deel uit de tarieven die zij voor hun producten en diensten aan de gebruiker in rekening brengen. Een ander deel van de inkomsten is afkomstig uit de jaarlijkse heffing die ondernemers aan de Kamer van Koophandel verschuldigd zijn.

Dit laatste ligt bij ondernemers soms gevoelig, omdat ze beter inzicht willen krijgen in waar hun heffing naartoe gaat en wat ze daarvoor terug krijgen. De Kamers nemen deze gevoelens serieus. Daarom is de Commissie de Boer gevraagd om met voorstellen te komen voor nieuwe en transparantere vormen van financiering.

De benoeming van de Commissie de Boer is de volgende stap in een langlopend traject van de Kamers van Koophandel om efficiënter, effectiever en transparanter te opereren. De afgelopen jaren hebben de Kamers de verplichte heffingen al met gemiddeld 35 procent omlaag kunnen brengen met efficiency-maatregelen en fusies en door besparingen te realiseren. Ook zijn in het huidige heffing- en tariefsysteem de laatste jaren al diverse verbeteringen aangebracht, zoals lagere heffingen voor pensioen-BV’s en de mogelijkheid om een gedeelte van het jaar ingeschreven te staan.

De Kamers van Koophandel verwachten dat de Commissie de Boer eind 2009 met haar voorstellen zal komen.

Bron: APS