In Oost-Europa kreeg 86 procent van de bedrijven het afgelopen jaar te maken met uitblijvende betalingen door binnenlandse handelspartners. Voor bijna zes op de tien bedrijven was dit het gevolg van liquiditeitsproblemen van klanten. Dat is veel meer dan bij ondernemingen in West-Europa (52 procent). Vooral ondernemers in Hongarije (78 procent) zijn geconfronteerd met wanbetaling door liquiditeitsproblemen van klanten. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer Oost-Europa (PDF, Engelstalig) van kredietverzekeraar Atradius.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 45 procent van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse zakelijke facturen na de vervaldatum niet betaald was. In West-Europa is dit lager (42 procent). Gemiddeld zijn één op de tien binnenlandse facturen niet op tijd betaald en is één procent afgeschreven als niet-invorderbaar.

Turkije hardst geraakt

In Turkije had 61 procent van de bedrijven met achterstallige betalingen te maken en twintig procent met wanbetalingen. Twee procent was hiervan oninbaar. Dit komt ook tot uitdrukking in het DSO-cijfer van het land, dat gemiddeld 73 dagen bedroeg, veel hoger dan in heel Oost-Europa (61 dagen).

Verslechtering betalingsmoraal

Een groeiende groep Oost-Europese bedrijven verwacht in de komende twaalf maanden een verslechtering van de betalingsmoraal van hun handelspartners. Opvallend is dat meer ondernemers – ruim een kwart – verslechtering verwachten, in plaats van verbetering (zestien procent). Om hun debiteurenportefeuille te beschermen tegen het risico van wanbetaling, is 53 procent van de bedrijven in Oost-Europa van plan dit jaar bestaande maatregelen op het gebied van creditmanagement te handhaven. Zelfs de Brexit, het toenemende protectionisme in de Verenigde Staten en een groeivertraging in China zijn geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

“De groeivooruitzichten in sommige regio’s lijken positiever dan voorheen, maar risico’s kunnen nog steeds niet worden uitgesloten. Zo brengt de politieke onzekerheid in de eurozone op de middellange termijn onzekerheid met zich mee over de groeivooruitzichten in de regio. Daarnaast is sprake van een groeivertraging van de Chinese economie: van 6,7 procent vorig jaar naar 6,5 procent dit jaar. In Oost-Europa blijven onder meer de negatieve gevolgen van sancties op productiviteit en investeringen doorwerken op de groei in Rusland”, vertelt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V. “De nauwe handelsbetrekkingen tussen verschillende regio’s in de wereld betekenen dat een slechter economisch klimaat ook negatieve effecten op andere markten kan hebben. Met mogelijk wereldwijd meer faillissementen tot gevolg. Daarom is een sterke focus op creditmanagement cruciaal om de levensvatbaarheid van bedrijven te waarborgen.”

Het volledige rapport met de resultaten van de editie van mei 2017 van de Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa kan worden gedownload via www.atradius.nl

Bron: Atradius