De problemen in de organisatiestructuur van de meeste bedrijven zijn enorm, omdat ze een organisatiestructuur hanteren die al zeker vijftien jaar over datum is. De structuur is niet afgestemd op de eisen van de 21ste eeuw, maar is geëvolueerd op basis van de regels die bij het industriële tijdperk van de 20ste eeuw behoren.
Een van de theorieën achter het 20ste eeuwse organisatiemodel was dat de individuele bedrijfseenheden onafhankelijk en zelfstandig zouden zijn. In het Kennis- en Innovatietijdperk is grootschalige samenwerking over de grenzen van bedrijfseenheden echter een vereiste geworden.

Gezien de grote verschillen in aanpak van het organiseren van functies en het evalueren van personen die deze functies in verschillende bedrijfseenheden vervullen, is het echter niet verwonderlijk dat deze verschillen voor communicatieproblemen zorgen en conflicterend in plaats van complementair gedrag veroorzaken.

De tijd is aangebroken dat topmanagers het bestuur van hun organisatie weer in handen nemen! Ze moeten doeltreffend op de veranderingen, die een gevolg zijn van de overgang van het Industriële tijdperk naar het Kennis- en Innovatietijdperk, gaan reageren.

De bestuurders moeten een betere manier van werken ontwerpen en leiderschap tonen dat past bij de eisen van de 21ste eeuw. Op deze manier kunnen ze belangrijke strategische initiatieven voor veranderingen in de organisatie opzetten die hun ondernemingen een nieuwe weg zullen doen inslaan. Dit is essentieel omdat de winnende strategie vanuit het industriële tijdperk de verliezende strategie voor de toekomst is!

Het is hoogst opmerkelijk en zorgelijk dat vele bestuurders en managers zich dat nog niet bewust zijn; althans zij handelen er niet adequaat naar. Met "repareren " van de huidige organisatiestructuur kan namelijk niet meer worden volstaan.

Het economische landschap in de 21ste eeuw wordt gevormd onder invloed van twee sterke krachten: technologie en globalisering. Over de veranderingen waar we in de 21ste eeuw versneld mee te maken krijgen, zijn wat betreft de organisatiestructuur twee dingen te zeggen:

• De veranderingen zijn fundamenteel en onomkeerbaar.
• De veranderingen generen bedreigingen, maar ook kansen.

Om het volle profijt van de veranderingen te kunnen realiseren, moeten de zaken wel vanuit een totaal nieuwe conceptie worden aangepakt.

Bron: creditexpo.nl