Zonder kennis van wind of stromingen, zonder het nodige gevoel voor richting, blijven we in Nederland niet lang meer drijven, ongeacht hoe hard en goed we hozen.

We snakken in Nederland naar een substantiële kleinere overheid. De ministeries in
Den Haag, provincies, gemeenten en waterschappen etc. zijn met elkaar veel te veel, als totaal volstrekt ineffectief en veel te duur. We willen aanmerkelijk minder regels en geen toezichthouders die een eigen staat in onze staat zijn geworden. We eisen een betere manier om gekozen en benoemde bestuurders, die zich schuldig maken aan onwettig handelen of immoreel gedrag, persoonlijk aansprakelijk te stellen zodat hun handelen weer binnen de normale menselijke sociale controle komt te vallen. Om dergelijke noodzakelijke verbeteringen wordt al vele jaren geroepen. De politiek roept in koor
"we gaan de bureaucratie aanpakken" en maakt vervolgens alleen een rituele dans.

Per saldo verbetert er hooguit cosmetisch wat. We houden elkaar gewoon voor de gek.
De bureaucratie blijft gewoon doorwoekeren en de vierde macht (de ambtenaren) pakt met beide handen de kans om haar greep op de maatschappij en daarmee op ons te vergroten. Dat irriteert in toenemende mate veel oudere Nederlanders die zich machteloos voelen en daarom hopen dat" het hun tijd nog wel zal duren". Voor jonge generaties is de situatie onacceptabel geworden maar naar hen wordt niet geluisterd. Door het niet doorvoeren van een verhoogde pensioendatum naar 69 jaar en geen excellent onderwijs op elk niveau komt hun toekomst in gevaar. De politiek maakt dus kapitale fouten.
Omdat we teren op de gouden jaren uit het recente verleden ervaren we nog niet de gevolgen van het uitblijven van adequaat beleid. Blijkbaar moet eerst het verval duidelijk voelbaar worden om de noodzakelijke door te voeren hervormingen geaccepteerd te krijgen. Door te gaan met potverteren is vreselijk stom omdat we als Nederland nu nog beschikken over succesfactoren die ons een goede toekomst kunnen geven.

De strategische geografische ligging van ons land heeft geleid tot een ijzersterke logistieke positie binnen Europa. Moderne handel betekent regisseur zijn in internationale productie – en distributienetwerken, serviceprovider, leverancier van oplossingen aan toeleveranciers en/of afnemers. De goederenstromen tussen werelddelen zullen alleen maar groeien nu continenten als Azië en Afrika hun welvaart zien toenemen. Nederland als dé logistieke poort van Europa kan hier enorm van profiteren. Omdat Nederland zich razend snel tot digitale gateway to Europa heeft ontwikkeld zit ons land in de mondiale kopgroep voor wat betreft de beschikbaarheid van infrastructuren en het gebruik van ICT – toepassingen door consumenten en bedrijven. Door de eeuwenoude handelsgeest, kennis van andere culturen en talen, pragmatisme en slagvaardigheid onderscheiden wij ons als Nederlanders nog steeds in buitenland als mensen die een "deuk in een pak boter kunnen slaan". Doordat Nederland deels is ontstaan door droogleggingen is onze kennis op het gebied van watermanagement en – technologie ongeëvenaard.

Vooruit kunnen zien in de toekomst van Nederland is gebaseerd op inzicht in trends, technologie, duurzaamheid, demografie en de nieuwe werkelijkheid als gevolg van de overgang van het Industriële Tijdperk naar het huidige Kennis en Innovatietijdperk.
De strijd om de toekomst in de 21ste eeuw is een race die bestaat uit drie verschillende, elkaar overlappende stadia: vooruitziendheid en intellectueel leiderschap, de kortst mogelijke route naar het doel, en het verkrijgen/behouden van sterke marktposities.
Het beleid van het kabinet Rutte moet op een aansprekend perspectief voor Nederland in de 21ste eeuw gefocust zijn; dat is het helaas nog niet.

Bron: www.creditexpo.nl