Omdat pensioensparen in het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet verplicht is voor zelfstandigen, bouwen zij vaker te weinig pensioen op. En dat zou anders moeten, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in een pensioenrapport.

Nederland is één van slechts zes OESO-landen waar pensioensparen voor zelfstandigen niet verplicht is. De OESO concludeert dat Nederlandse zelfstandigen uiteindelijk slechts 39 procent van het pensioen ontvangen van een werknemer in loondienst met hetzelfde salaris. En dat terwijl het gemiddelde van alle OESO-landen 79 procent is.

Moeite met rondkomen

Nieuwsbericht | 28 november 2019

Het Nibud nam in 2018 de portemonnee van gepensioneerden onder de loep. We zagen dat gepensioneerden die voorheen zelfstandige waren, meer moeite hebben met rondkomen dan gepensioneerde niet-zelfstandigen (44 procent tegenover 33 procent). Het Nibud pleit dan ook voor een systeem waarin alle werkenden automatisch pensioen opbouwen.

Een dergelijk systeem waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken.

Bron: Nibud