De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft op 14 november 2012 de VVCM / MaxCredible Credit Management Innovation Award gewonnen.

Deze prijs, uitgereikt op de 8e editie van Credit Expo, is bedoeld om bedrijven, personen en/of organisaties te eren voor de wijze waarop zij in 2012 een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van en/of de introductie van nieuwe tools voor de credit manager.

De KBvG wint deze prijs voor haar initiatief een studie te verrichten naar de mogelijkheid om het volledige incassotraject voor, met name onbetwist verstek, vorderingen efficiënter te laten verlopen. Het doel van de studie was tot een besparing te komen voor alle belanghebbenden in de keten. Niet alleen voor de gerechtsdeurwaarder, maar ook voor de schuldenaar, schuldeiser, griffie en de rechtbank. Uit de studie blijkt dat invoering van een filtermodel leidt tot een kostenbesparing van € 47 miljoen per jaar.

Het filtermodel komt er in het kort op neer dat de gerechtsdeurwaarder door voor een procedure met de gedaagde (schuldenaar) te overleggen, al bij het aanbrengen van een zaak bij de rechtbank kan aangeven of de gedaagde verweer wil voeren tegen de vordering en op welke manier. Nu blijkt dat pas op de dag waarop de gedaagde bij de rechtbank moet verschijnen. Doordat die informatie eerder beschikbaar is, kunnen procedures veel sneller en voor alle betrokkenen voordeliger worden afgehandeld.

De Vereniging voor Credit Management (VVCM) ziet het filtermodel als een win-win oplossing voor alle partijen, inclusief de schuldenaar, in het gerechtelijke incassotraject. De VVCM juicht dit soort maatschappelijk relevante initiatieven van harte toe en heeft daarom ter aanmoediging vandaag de VVCM/MaxCredible Credit Management Innovation Award 2012 aan de KBvG uitgereikt. Aan de Award is een kosteloze creditmanagementopleiding verbonden die door NIBE-SVV wordt verzorgd.

Bron: www.creditexpo.nl