Op initiatief van de gemeente Kerkrade start vrijdag 11 december 2009 een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties Wonen Zuid, Land van Rode, Hestia groep en Wonen Heuvelsteden, gemeente Kerkrade en Stichting Impuls, de Kredietbank Limburg en het RIMO.
Door het ondertekenen van een convenant willen de deelnemende organisaties huurders beschermen tegen huurachterstanden, extra incassokosten bij de deurwaarder en uiteindelijk soms zelfs een woningontruiming. Het is de bedoeling dat woningcorporaties in een zo vroeg mogelijk stadium burgers met problematische huurschulden signaleren bij de Stichting Impuls om daarmee erger voorkomen. Wethouder Hans Bosch: "Ik ben blij met deze samenwerking, zo kan in een vroegtijdig stadium schuldenproblematiek worden aangepakt".

Overigens werkt de gemeente Kerkrade al jaren samen met de Kredietbank Limburg en Stichting Impuls op het terrein van schulden. Burgers met schulden, dus niet alleen voor huurschulden, kunnen zich melden bij de Kredietbank Limburg in Heerlen, Stichting Impuls in Kerkrade en op het Werkplein Kerkrade.

Bron: Limburgsecourant.nl