Op dinsdag 17 april 2018 organiseert Next Level Academy de derde editie van het Huurincasso Congres. Het congres wordt dit keer gehouden in het Spant! in Bussum.

Huurincasso & ketensamenwerking

In de afgelopen drie jaar is er veel gebeurd in de creditmanagement sector. Automatisering, data-analyse en klantsegmentatie spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Woningcorporaties en in het bijzonder huurincasso-afdelingen kunnen niet achterblijven bij deze ontwikkelingen. De sociale huursector neemt een bijzondere maatschappelijke positie in, waar in het incassoproces rekening mee moeten worden gehouden. Tijdens het aankomende Huurincasso Congres ligt de nadruk met name op samenwerking tussen ketenpartners, vroegsignalering en preventie van betalingsachterstanden. In een dag bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Serge van Groningen, directeur Next Level, organisator van de Credit Expo en initiatiefnemer van het Huurincasso Congres: “Ketensamenwerking 2.0 – op weg naar een landelijke aanpak is het centrale thema van de derde editie Huurincasso Congres dat deze keer in het Spant! te Bussum wordt gehouden. Tijdens het vorige Huurincasso Congres kwam naar voren dat schuldpreventie en vroegsignalering hoog op de agenda staat. Niet alleen bij woningcorporaties, maar ook bij andere nutsbedrijven. Wij verwachten rond dit thema weer een brede doelgroep aan te spreken waaronder, naast corporaties, ook gemeentes, energiebedrijven en zorgverzekeraars. Wij willen op deze manier een actieve bijdrage leveren aan de verspreiding van kennis en ervaring op dit specifieke gebied. We verwachten 200 bezoekers te mogen verwelkomen.”

Marcel Wiedenbrugge, directeur WCMConsult en verantwoordelijk voor de programmering van het Huurincasso Congres: “Huurincasso kan niet los gezien worden van de schuldenproblematiek in Nederland. Het is inmiddels wel duidelijk dat voorkoming van woninguitzetting op de prioriteitenlijst van iedere woningcorporatie staat. Een andere in toenemende mate belangrijke prioriteit is het voorkomen van escalatie, waaronder ook incassokosten. Door probleemgevallen eerder in beeld te krijgen, kunnen hoge kosten in met name het juridisch traject voorkomen worden. Voor een optimale aanpak is goede afstemming tussen ketenpartners, waaronder gemeenten, nutsbedrijven en incassopartners, een absolute voorwaarde. De kunst is om dit efficiënt te organiseren. Het Huurincasso Congres biedt hiervoor een plek van kennis, inspiratie en praktische adviezen. Ik kijk nu al uit naar dinsdag 17 april 2018.”

Kijk voor meer informatie op de website www.huurincasso-congres.nl of neem direct contact op met.

Next Level Academy BV
Serge van Groningen
M: 06-29022791
E: serge@nlacademy.nl

Bron: Credit Expo