DDi, softwareleverancier van factuurautomatisering oplossingen, heeft het Keurmerk E-factureren ontvangen.

Door de toekenning van dit kwaliteitskeurmerk laat DDi zien dat zij met haar Document Software een betrouwbare partner is op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking.

Daarmee onderschrijft DDi, samen met de andere keurmerkvoerders, het belang van het Keurmerk E-factureren en de basisprincipes, zoals: gelijkheid tussen papieren en elektronische facturen, bereikbaarheid van dienstverlener, betrouwbaarheid van de organisatie, controleerbaarheid van factuurinformatie, vertrouwelijkheid, privacy en een onafhankelijke geschillenbeslechting.

Over het Keurmerk E-factureren
Het Keurmerk E-factureren wordt toegekend door Stichting Waarborg E-factureren. Het keurmerk richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen, ook wel digitale rekeningen of digitale nota’s genoemd.

Een keurmerkvoerder verklaart zich te houden aan een aantal principes dat een essentiële rol speelt bij een duurzame adoptie van e-factureren:

•    Helderheid over met wie zaken wordt gedaan
•    Bij vragen en onjuistheden eenvoudig en rechtstreeks contact opnemen
•    Geen (financieel) gedwongen overstap naar digitale rekeningen
•    Altijd over digitale facturen kunnen beschikken
•    Vertrouwen bieden in correcte en volledige verwerking van gegevens
•    In acht nemen regels rond consumentenbescherming, privacy en fiscale controle
•    Ondersteuning bij klachten en geschillen
•    Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie

Keurmerkentoets
Het Keurmerk E-factureren heeft de keurmerkentoets van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondergaan. De toets is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. De betrouwbaarheid van het keurmerk is daarbij gewaardeerd op 9,6. Een bijna perfecte score. Het bevestigt eens te meer dat het Keurmerk E-factureren in een jaar tijd een baken van vertrouwen is geworden voor dienstverleners en eindgebruikers bij het verzenden, verwerken en uitwisselen van elektronisch facturen.

Over DDi Document Software
DDi is een specialist op het gebied van Document Software. Met onze oplossingen helpen we organisaties “van Papier naar Digitaal”. Als puur Nederlands softwarehuis hebben wij veel kennis en ervaring op het gebied van het elektronisch vastleggen en be- en verwerkbaar maken van informatiestromen. Onze focus ligt hierbij op de creatie en/of realisatie van elektronisch archief, elektronisch dossier, automatische formulierverwerking, factuurautomatisering en purchase-to-pay.

 

ww.keurmerkefactureren.nl

Andere diensten van Stichting Waarborg E-factureren:
Checklist E-factureren: www.checklistefactureren.nl
Toolbox E-factureren: www.toolboxefactureren.nl
Platform E-Factureren: www.platformelfa.nl

 

Bron: Platform ELFA