Sociaal Verantwoord Incasseren is een niet meer weg te denken begrip binnen de creditmanagement- en incassowereld. In 2016 startte Petra Hesseling, directeur/oprichter van PH Quality BV,  als eerste met het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. Het Keurmerk SVI richtte zich oorspronkelijk vooral  op incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.  In de afgelopen jaren zijn ook opdrachtgevers van incassodienstverleners dragers van het Keurmerk SVI geworden en daar zijn we best trots op.

Historie

In augustus 2016 heeft PH Quality BV zowel het logo als de naam van het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren laten registreren. Daarnaast is ook een controleerbare kwaliteitsnorm vastgelegd. Wij durven dan ook met enige trots te stellen dat wij in de eersten in Nederland waren die de term Sociaal Verantwoord Incasseren binnen het bedrijfsleven hebben geïntroduceerd. Inmiddels kent en gebruikt zowat heel Nederland deze woorden. Het is mooi om te zien hoe het begrip Sociaal Verantwoord Incasseren zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en dat het Keurmerk SVI daar een significante bijdrage aan heeft mogen leveren.

Waarin onderscheiden Keurmerkdragers zich?

Dragers van het Keurmerk SVI kenmerken zich door hun sterke betrokkenheid bij ontwikkelingen in de maatschappij. Zij laten niet alleen in woorden, maar ook in daden zien dat zij hun sociale en maatschappelijke verantwoording als incassodienstverlener willen en kunnen nemen. Zowel richting de schuldenaar als naar de schuldeiser toe. Dragers van het Keurmerk SVI onderscheiden zich in de markt door rekening te houden met de financiële omstandigheden van de schuldenaar en ze een helpende hand te bieden door in gesprek te blijven en tegelijk mee te denken met de opdrachtgever.

Resultaten

Opdrachtgevers kiezen steeds bewuster voor incassopartners die laten zien dat zij maatschappelijk en sociaal betrokken zijn.  Voor bedrijven waar niet alleen de winst telt, maar waar  de menselijke factor een steeds belangrijkere plaats inneemt. Dat wil zeggen dat partijen die  aantoonbaar kunnen maken dat zij sociaal verantwoord incasseren, steeds vaker de voorkeur bij deze opdrachtgevers krijgen. Ook overheidsinstellingen leggen steeds meer de nadruk op sociaal verantwoord incasseren. Zij herkennen dat een harde, puur op incasso gerichte aanpak vaak meer problemen veroorzaakt en de schuldenproblematiek verder  verhoogt en per saldo niet of nauwelijks tot duurzame resultaten leidt. Vanuit onze expertise hebben wij meegewerkt aan het ontwikkelen van het wetsvoorstel voor het nieuwe incassoregister. Daarnaast zijn we begin 2019 gevraagd om deel te nemen aan de projectgroep van Warm Rotterdam. Met het doel om een Keurmerk voor Rotterdamse bedrijven op te richten en om de schuldenproblematiek en armoedebestrijding in de stad Rotterdam tegen te gaan. Het Keurmerk SVI speelt daarin een belangrijke rol en diende als leidraad voor het Keurmerk van Warm Rotterdam.

Kwaliteitsnormen

Dragers van het Keurmerk SVI worden minimaal 1 keer in de 2 jaar gecontroleerd of zij voldoen aan de naleving van de kwaliteitsnormen voor het Keurmerk SVI. Nieuwe potentiële dragers van het Keurmerk SVI worden door middel van een uitgebreid kennismakingsgesprek en beoordelingscriteria getoetst of zij aan de minimale voorwaarden voor het behalen van het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren voldoen. Als dit intakegesprek goed verloopt mogen partijen zich aanmelden voor het behalen van het Keurmerk SVI.

Exclusiviteit

PH Quality BV is de enige partij die het Keurmerk “Sociaal Verantwoord Incasseren” en de norm Sociaal Verantwoord Incasseren mag dragen. Voor toekomstige dragers van het Keurmerk SVI houdt dit in dat PH Quality BV de enige partij is in Nederland die dit specifieke Keurmerk SVI mag verlenen, alsmede SVI Keurmerk houdende bedrijven op de norm Sociaal Verantwoord Incasseren mag toetsen.

Dat is voor opdrachtgevers belangrijk om te weten, want uiteindelijk staat het Keurmerk SVI voor de kwaliteit en professionaliteit van de incasso dienstverlening. PH Quality BV werkt al jaren gepassioneerd om de hoge kwaliteitsstandaard te bewaken en daar waar mogelijk deze aan te scherpen of te verbeteren. Geen mooie woorden en onnodig hoge tarieven, maar daden is waar we voor staan. Hiermee ondersteunen  we kleine en grote organisaties  om hun doelstellingen op het gebied van Sociaal Verantwoord Incasseren op een professionele manier te realiseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat het Keurmerk SVI voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op  met Petra Hesseling, voorzitter en oprichter van het Keurmerk SVI, via info@Keurmerk-svi.nl of mobiel +31 6 3199 2139 .

Bron: Credit Expo / PH Quality BV