Bijna de helft van de marketeers noemt het centraal stellen van de klant de belangrijkste opgave voor 2013

Samen met ‘social media’ en ‘authenticiteit’ is ‘klant centraal’ het onderwerp waar de meeste marketeers zich dit jaar op zullen richten. Dat blijkt uit het tiende Marketingtrendonderzoek van Berenschot waaraan meer dan 350 marketeers deelnamen. Hoewel het beeld per sectorenorm verschilt, zullen alle marketeers een spade dieper moeten gaan om de klant echt te verleiden.

Ten opzichte van 2012 wisselden ‘Klant centraal’ – nu op plaats 1 – en ‘Social Media’ – nu op 2 – van plek. Net als in 2012 staat authenticiteit op nummer 3. ‘Innovatie en ideegeneratie’ is gestegen naar plek 4. ‘Storytelling’ komt met stip nieuw binnen op 5. In de top 10 staan verder naast ‘mobile marketing’, ‘samenwerking’ en ‘MVO’ nog twee nieuwe onderwerpen: ‘conversie’ en ‘transparantie’. “In een krimpende markt met toenemende concurrentie willen klanten steeds meer voor minder geld. Door een hechtere relatie met hun klanten te bewerkstelligen, proberen marketeers switchgedrag te voorkomen”, verklaart Onno Ponfoort van Berenschot.

Het beeld per sector in de tien jaar dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, is nooit zo divers geweest. Marketeers in de retail en food zeggen op andere onderwerpen te gaan focussen dan hun vakgenoten in de zakelijke dienstverlening. En marketeers in de industrie hebben weer een ander beeld. Het verschil tussen marketeers werkzaam op directie-, management- of uitvoerend niveau is daarentegen gering. De sector bepaalt dus echt de focus. “Het onderstreept de constatering dat de marketeer een spade dieper moet gaan, en zich echt moet inleven in de specifieke situatie waarin elke individuele klant zich bevindt”, zegt Ponfoort.

Het Marketingtrendonderzoek van Berenschot geeft een beeld van de ontwikkelingen in marketingtrends. Tevens levert het onderzoek informatie op over verschillen in trends tussen sectoren, en voorbeelden omtrent het benutten van trends in de praktijk. Dit jaar werd het onderzoek voor de tiende keer in successie georganiseerd. Er namen dit keer 352 marketeers deel, afkomstig uit retail en food, industrie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, maatschappelijke organisaties en overige sectoren.

De initiatiefnemers van het Marketingtrendonderzoek 2013 zijn Berenschot, Marketing Tribune, Marketingfacts, Marketing Executive Center (MEC), Platform Innovatie in Marketing (PIM), NIMA en Stem (Industrial Marketing Centre).

Bron: APS