Finance heeft veel invloed in een organisatie. De andere afdelingen vinden Finance zelfs het meest invloedrijk van alle afdelingen. Bijna 70% van de niet-financiële afdelingen gaan ervan uit dat de directie Finance zeer belangrijk vindt bij de besluitvorming. Dit blijkt uit recent onderzoek door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met WorkdayPLUC!AgiumFinance on a Mission en Finance Transformation Forum. Uit dat onderzoek blijkt ook dat hoe klantgerichter Finance is, des te meer invloed het heeft in het besluitvormingsproces.

Het jaarlijkse onderzoek ‘Finance in the Digital Era’ naar de ontwikkelingen in de transformatie van Finance, is dit keer gericht op de rol van de financiële afdeling, vanuit de perceptie van Finance zelf en vanuit die van Marketing & Sales, Operations & Supply Chain, ICT en HR. “Er zit nog wel een verschil in hoe Finance naar zichzelf kijkt en hoe andere afdelingen de rol en impact van Finance beschouwen,” zegt onderzoeker Professor Frank Verbeeten, hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Amsterdam.

Verschil in perceptie

Zo heeft Finance het idee dat het de business steeds betrekt bij de besluitvorming en dat het altijd de belangen van de business voor ogen houdt. Zo’n 73% van de financiële managers zegt de business bij meetings te betrekken om een goed beeld van de specifieke behoeften te krijgen. Van de niet-financiële managers denkt nog niet de helft (47%) dat dat zo is. Ook bij andere stellingen is er een groot verschil in de perceptie. ‘Finance is nadrukkelijk bezig om verschil van inzichten bij (of tussen) andere afdelingen op te lossen’: bij Finance is 69% het daarmee eens, bij de anderen 18%. ‘Finance luistert actief naar de business’: Finance 72%, de rest 41%.

Klant- en marktgerichtheid van Finance

Finance beschouwt de eigen afdeling als markt- en klantgericht. Ruim 90% van de ondervraagden die werkzaam zijn bij Finance, is het (zeer) eens met de stelling dat het financiële team een goed beeld heeft van zijn klanten en bijna 80% is het er (zeer) mee eens dat het een sterke marktoriëntatie heeft. Over het algemeen speelt Finance een belangrijke rol bij het bepalen van de klantstrategie van een organisatie. Als bewaker van de cijfermatige kant van de businesscase, kan Finance een solide basis leggen onder verschillende marktscenario’s. Finance kan er zo toe bijdragen dat in een vroeg stadium middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven en dat is een belangrijke voorwaarde voor succes in de toekomst, aldus een van de respondenten.

“De rol van Finance wordt steeds belangrijker in organisaties,” zegt Rob Cools, Finance Transformation Specialist bij Workday. “Dankzij continue planning en forecasting en het beschikbaar maken van realtime, eenduidige data, kan Finance een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de beslissingen en plannen van de business. Door relevante data direct inzichtelijk te maken in het business proces, legt Finance een solide basis onder de betere klant- en marktgerichtheid van organisaties.”

Overige opvallende resultaten van Finance in the Digital Era 2021:

  • 49% van de organisaties zegt moeite te hebben om betrouwbare en gevalideerde data te krijgen voor de besluitvorming
  • 47% zegt moeite te hebben om op tijd over data te beschikken voor de besluitvorming
  • Voor het financiële team zijn de belangrijkste ‘klanten’: de CFO (97%), het lokale management (96%) en de CEO (93%)
  • Over de automatisering en standaardisering van financiële processen: 35-50% heeft diverse Finance-activiteiten grotendeels gestandaardiseerd, ongeveer 30% zegt nauwelijks gestandaardiseerde Finance-processen te hebben
  • Meest gebruikte technologie in Finance: datavisualisatie/BI (75%), cloudtechnologie (50%), RPA (38%), data-analytics (34%)

Bron: Persberichten.com