De kosten om mee te dingen naar een overheidsopdracht zijn de afgelopen jaren schrikbarend gestegen, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Die debatteert dinsdag over de Aanbestedingswet. De ondernemingsorganisaties willen dat minister Kamp erop toeziet dat aanbestedende diensten zich beter aan de wet houden. Een onafhankelijke partij die over de schouders van aanbestedende diensten meekijkt, zou hierbij welkom zijn.

Onnodig

De Aanbestedingswet maakt nadrukkelijk melding van het belang om die tenderkosten niet onnodig te laten oplopen en ook niet door heel veel inschrijvers tegelijk te laten maken. In de praktijk gebeurt dat echter veelvuldig. In de wet staat ook dat wanneer het onvermijdelijk is dat er verhoudingsgewijs aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt, het proportioneel is om de inschrijver daarvoor een vergoeding te geven. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig, stellen ondernemingsorganisaties.

Disproportioneel

Van bedrijven die meedingen naar een opdracht wordt verwacht dat ze vaak al een uitwerking maken. Bijvoorbeeld van metingen, plannen van aanpak en soms zelfs maquettes of deelontwerpen. Voorheen deed de aanbestedende dienst dat zelf, met lagere kosten voor alle partijen tot gevolg. Nu moeten meerdere bedrijven zelf soms wel 100.000 euro uitgeven, zonder dat daar de zekerheid van een opdracht tegenover staat. Tenderkosten horen bij aanbestedingen, maar disproportionele bedragen gaan het gebruikelijke ondernemersrisico te boven.

Monitor

Daardoor zullen steeds minder bedrijven op aanbestedingen inschrijven. Een slechte zaak, stellen de ondernemingsorganisaties. Als aanbestedende diensten de wet naleven, zal dit niet gebeuren. Het zou goed zijn als minister Kamp dit gaat monitoren en erop toeziet dat diensten zich inzetten om de offertekosten te berpeken, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bron: www.vno-ncw.nl