De inkoopfunctie van bedrijven speelt nauwelijks een rol in het beheersen van risico’s in de toeleveringsketen.

Dat betekent dat veel ondernemingen zich onnodig blootstellen aan risico’s die zich in de supply chain kunnen voordoen, zoals een verstoring van de toeleveringsketen of reputatieschade.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna zeshonderd inkoopprofessionals blijkt dat bij niet meer dan 40% van de ondernemingen de inkoopfunctie verantwoordelijk is voor de contracten met de toeleveranciers en de expertise van de afdeling wordt ingezet om de contracten met de leveranciers te beoordelen en te evalueren.

Daarnaast blijkt minder dan 60% van de uitgaven die de bedrijven doen te worden beïnvloed door de inkoopfunctie en is niet meer dan de helft van de uitgaven via een contract geregeld. “Het is duidelijk dat ondernemingen de risico’s die zij met hun toeleveranciers lopen onderschatten”, zegt John Tros, partner bij KPMG Management Consulting. Tros: “Ondanks de gebeurtenissen van de afgelopen vijf jaar, zoals de financiële crisis, natuurrampen en het massale in gebreke blijven van toeleveranciers, slagen de bedrijven er onvoldoende in om de risico’s die zij in de supply chain lopen onder controle te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4% van de bedrijven het risicomanagement in de toeleveringsketen volledig op orde heeft.”

Volgens Tros is een beperkt aantal bedrijven in staat om de omzetderving als gevolg van het terugroepen van producten of het niet kunnen leveren van producten financieel te kunnen opvangen. Tros: “En dan hebben wij het nog niet eens over de tijd en energie die het management moet steken om de invloed hiervan op de reputatie en de klant-tevredenheid te beperken. Er ligt dan ook een duidelijke rol voor de inkoopfunctie om het risicomanagement op een hoger plan te trekken en het onderwerp hoog op de bestuurs-agenda te krijgen. Alleen op deze manier kunnen bedrijven beschermd worden tegen de onzekerheid en de turbulentie die voor veel bedrijven in het verschiet ligt. Door toeleverings-risico’s duidelijker mee te laten wegen kan de inkoopfunctie aanzienlijk meer waarde leveren die verder gaat dan alleen besparingen.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt duidelijk dat de meeste bedrijven de inkoopfunctie niet die verantwoordelijkheid geven die nodig is om hun meerwaarde voor de onderneming te kunnen tonen. Tros: “Ruim 70% van de inkoopafdelingen richt zich op het realiseren van besparingen en niet op het creëren van waarde. De inkoopfunctie wordt door veel bedrijven dus nauwelijks een strategische rol toebedacht en vooral gezien als een administratieve functie die er voor moet zorgen dat producten zo goedkoop mogelijk worden geleverd.

In de huidige economische crisis waarin kostenreductie essentieel is om te kunnen overleven, zullen de bedrijven die het verschil niet zien tussen duurzame waardecreatie en het reduceren van de kosten op de korte termijn door blijven ploeteren. Zij zullen zich blijven bewegen van de ene na de andere tactische aankoop in plaats van het inkopen op een manier dier ervoor zorgt dat de onderneming zich kan onderscheiden in de markt.”

 

Bron: KPMG