Ondernemingen in de chemische industrie verwachten de komende twee jaar fors meer fusies en overnames.

De meeste bedrijven hebben hun kaspositie het afgelopen jaar zien groeien, waardoor zij in staat zijn forse investeringen te doen om hun strategische doelstellingen te realiseren.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna tweehonderd bestuurders van bedrijven in de chemische sector blijkt dat 90% verwacht de komende twee jaar betrokken te zullen zijn bij een fusie of overname, een stijging van 7% ten opzichte van 2011.

Vooral Amerikaanse bedrijven verwachten de komende twee jaar andere bedrijven te zullen overnemen. Bijna de helft van de bedrijven in de Verenigde Staten ziet zichzelf als mogelijke koper. Ondernemingen in Europa beschouwen zichzelf met name als doelwit. Ruim de helft van de bedrijven in Europa verwacht de komende twee jaar te worden overgenomen.

Toch zien de bedrijven fusies en overnames niet als de belangrijkste drijvende kracht achter de noodzakelijke groei. Ruim 80% van de bestuurders verwacht dat vooral het betreden van nieuwe geografische afzetmarkten voor de noodzakelijke groei moet gaan zorgen. Daarnaast verwachten zij veel van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

“Ondanks de economische tegenwind, heeft de sector haar financiële armslag het afgelopen jaar flink zien groeien”, zegt Lex Gardien, partner bij KPMG. Gardien: “Ruim de helft van de bedrijven heeft haar kaspositie het afgelopen jaar zien groeien. Slechts 15% heeft de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een verslechtering van de kaspositie.

De verbetering stelt de bedrijven in staat agressiever te zijn als het gaat om het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van groei en innovatie, zowel autonoom als door middel van fusies en overnames, de ontwikkeling van nieuwe producten en betreden van nieuwe geografische markten. Ruim 60% van de bedrijven verwacht het komende jaar dan ook flinke investeringen te doen.

Ruim de helft van de bedrijven verwacht te investeren in nieuwe producten en diensten of de overname van een ander bedrijf. Iets meer dan 40% geeft aan het komend jaar meer te investeren in IT en de uitbreiding van geografische afzetmarkten. De bestuurders verwachten met name te investeren in Azië, de Verenigde Staten en Europa.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven zich ondanks hun aandacht voor groei en expansie ernstige zorgen maken over de macro-economische omstandigheden. Slechts 15% verwacht dat de wereldwijde economie volgend jaar aanzienlijk zal verbeteren. Ruim 40% verwacht een gematigd herstel.

Het mogelijk verdwijnen van de eurozone en vraagtekens over het blijvende herstel van de Amerikaanse baren bij de bestuurders de grootste zorgen. Van de bedrijven geeft bijna 40% aan zich zorgen te maken over het verdwijnen van de eurozone, 30% ziet een duurzaam herstel van de Amerikaanse economie als een punt van zorg.

Eén op de vijf bedrijven maakt zich met name ongerust over de afnemende economische groeicijfers in China. Een beperkt aantal bedrijven geeft aan zich zorgen te maken over de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “De bedrijven zijn dan ook gematigd optimistisch over hun omzetgroei”, constateert Gardien.

Gardien: “Zo’n 80% verwacht dat de omzet volgend jaar met 6 tot 10% zal stijgen. Vooral de gestegen energieprijzen, de achterblijvende vraag, de koers van de dollar en de hogere belastingen vormen voor de bedrijven de belangrijkste obstakels om meer groei te realiseren.”

 

Bron: APS