Bedrijven in China en de Stille Zuidzee zorgen voor de meeste technologische innovatie in de financiële sector. In de FinTech 100 ranking 2019 van KPMG en H2 Ventures, de ranglijst van de honderd meest toonaangevende FinTech bedrijven, nemen het Chinese Ant Financial, Grab uit Singapore en JD Digits uit China de eerste drie posities in.

De eerste westerse onderneming is het Amerikaanse Compass dat een zevende positie inneemt. De ranglijst geeft een beeld van de vijftig belangrijkste gevestigde FinTech-bedrijven in de wereld en de vijftig meest innoverende, nieuwe bedrijven. De gevestigde bedrijven worden beoordeeld op hun innovatievermogen, hun inspanningen om kapitaal te vergaren, hun omvang en de reikwijdte van activiteiten. In totaal bezetten zeven ondernemingen in China en de Stille Zuidzee posities in de top 10. Naast Compass maken ook het Amerikaanse Opendoor en het Britse OakNorth hiervan deel uit.

Bedrijven die nieuwe producten en diensten aanbieden op het gebied van betalingen en geldtransacties domineren de Top 100 met 26%. Daarnaast zijn het vooral ondernemingen die nieuwe diensten aanbieden op het gebied van vermogensbeheer (20%), verzekeringen (17%) en kredietverlening (15%). Europa is met 34 bedrijven vertegenwoordigd in de lijst. Het Verenigd Koninkrijk levert elf ondernemingen, Duitsland vijf, Frankrijk 4 en Spanje drie bedrijven. Nederlandse fintechs komen niet in de lijst voor.

Financiële vernieuwing gevoed door forse investeringen

 

“De investeringen in fintech bepalen wereldwijd voor een groot deel de groei van de financiële sector”, zegt Nienke Wichers Hoeth, FinTech-partner bij KPMG. Wichers Hoeth: “De honderd bedrijven slaagden er dit jaar in om samen bijna € 20 miljard op te halen. Vooral de leidende fintech bedrijven zijn in trek bij investeerders. Zij vergaren beduidend meer kapitaal dan dan de andere fintech startups. Dit jaar waren zij elk goed voor bijna € 100 miljoen, aanzienlijk meer dan in 2018 en 2017. Toen haalden de meest vooraanstaande bedrijven € 25 miljoen respectievelijk € 10 miljoen op.

 

Aan de investeerderskant zien wij dat met name Sequioa Capital en Soft Bank zich roeren. Dat geldt ook voor de strategische investeerders BBVA, Tencent Holdings en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Hoewel China nog altijd een leidende positie inneemt, is FinTech in India duidelijk bezig met een opmars. Op zich is dat niet verrassend. Het land telt ruim 580 miljoen mensen die in de stedelijke gebieden wonen. En het land telt 900 miljoen gebruikers van een mobiele telefoon. Maar in India zijn niet meer dan 271 miljoen bankrekeningen. Dat betekent dat het land klaar is om fintech te omarmen op een manier die wij nog niet eerder hebben gezien. In de ranglijst van 100 zien wij dan ook acht fintechs uit India, waarvan er twee voorkomen in de top 10, Paytm Communications en Ola.”

Open banking

 

Open banking is een van de belangrijkste veranderingen in de financiële dienstverlening. Wichers Hoeth: “Open Banking breekt met de traditionele manier van bankieren en verandert de financiële sector in een opener systeem waarin de wensen van de klant centraal staan. Hiermee wordt de concurrentie groter, krijgen fintechs de beschikking over de betaalgegevens van consumenten en kunnen zij nieuwe en op maat gemaakte diensten aanbieden. Een aantal fintech bedrijven, zoals het Chinese Ant Financial en India’s Open, plukt duidelijk de vruchten van deze wereldwijde transitie.

 

Open banking is overigens een goed voorbeeld van een beweging waarbij branches steeds meer convergeren en bedrijven in verwante sectoren kansen zien om consumenten beter en sneller te bedienen. Door technologie en data optimaal te benutten ontstaan nieuwe en verbeterde producten en diensten voor klanten. De traditionele grenzen tussen sectoren zullen meer vervagen en branchevreemde bedrijven zullen de financiële sector in toenemende mate betreden. Er is sprake van een toenemend aantal partnerships tussen deze bedrijven in lijn met de ontwikkelingen richting een platformeconomie.”

Bron: KPMG