De herschikking van de internationale leningenmarkt die moet leiden tot de noodzakelijke balansverlichting in de Europese financiële sector blijft vooralsnog uit.

Met uitzondering van landen als Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is de schaal waarop dit soort leningen wordt verhandeld in de meeste Europese landen nog beperkt. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoeksrapport ‘Global Debt Sales‘ van KPMG.

Het onderzoek geeft inzicht in de markt voor leningportefeuilles en de mate waarin dit soort portefeuilles op dit moment wereldwijd worden verhandeld. “Er is echter licht aan de horizon”, zegt Erik Rood, partner bij KPMG Corporate Finance. Rood: “Nu de meeste banken hun leningen niet of maar mondjesmaat afbouwen en toch aan de Basel 3 vereisten willen voldoen, is er weinig ruimte voor nieuwe productie. Het gevolg hiervan is dat zij, mede gezien de stagnerende economie, te maken krijgen met een toename van het aantal slechte, ‘non-performing’ leningen, zowel relatief als in aantal. Banken zullen dan ook in toenemende mate geneigd zijn deze portefeuilles van de hand te doen omdat zij te zwaar op de balans drukken.”

Het lijdt volgens Rood geen twijfel dat de Europese leningenmarkt sterk afhankelijk is van de staatsschulden waarmee de diverse landen in Europa te kampen hebben. Rood: “Wanneer de economische situatie in deze landen zich enigszins stabiliseert, zal de activiteit op de leningenmarkt aantrekken. Banken zullen van hun ‘slechte’ leningen af willen en hun leningenportefeuille nieuw leven in willen blazen. Als de economische situatie in de landen echter verder verslechtert, zullen de banken de kredietverlening verder inperken. Op de middellange termijn zal dit uiteindelijk gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van financiering. Optimistische beleggers zien de huidige leningenmarkt ongetwijfeld als een geweldige kans. De prijzen liggen immers onder het gemiddelde en er is weinig concurrentie als het gaat om de grotere portefeuilles. Aan de andere kant zullen beleggers die niet bereid zijn risico’s te nemen zich koest houden en wachten op betere tijden, op het moment dat de huidige instabiliteit en onzekerheid plaats maakt voor zekerheid en optimisme.”

Voor wat betreft de Nederlandse markt ziet Rood een grotere interesse van binnenlandse en buitenlandse partijen voor Nederlandse consumentenleningen, ook van buiten Europa. Rood: “Hierbij gaat het met name om leningen van een lage kwaliteit. Ik verwacht dat deze trend verder zal doorzetten. Voor Nederland is het verkopen van grote pakketten met hypothecaire leningen tot dusver vooral uitgebleven vanwege het gebrek aan interesse van strategische partijen.

Andere partijen, zoals Investment Banks en gespecialiseerde platforms, hebben wel interesse maar bedingen een korting die voor verkopers een te grote impact heeft op hun P&L en dus kapitaal. We verwachten dat daar waar buitenlandse aanbieders van hypotheken zich terugtrekken de kans op een transactie het grootste is, vooral wanneer dit wordt gecombineerd met financiering vanuit de verkoper of andere gestructureerde oplossingen.

Het is zeker mogelijk dat er een verdere stimulans voor de verkoop van goed presterende leningen zal worden gegeven als strategische partijen zich mengen in deze markt. Voor Nederland zou dat verwacht kunnen worden vanuit verzekeringsmaatschappijen en asset managers. Temeer omdat dit type investeringen vanuit Solvency II zeer waarschijnlijk gunstig zal uitpakken. Pensioenfondsen zouden natuurlijk ook rechtstreeks in hypotheken kunnen stappen, vooralsnog lijkt het er echter op dat ze via een financieringsconstructie zouden willen investeren.”

Bron: KPMG