• Consument vindt dat kleine groep grote bedrijven steeds meer grip krijgt op samenleving
  • Ruim 70% maakt zich zorgen om de nadelen van de platformeconomie
  • Meer regelgeving en toezicht moet platformeconomie eerlijker en concurrerender maken

 

Nederlanders maken zich zorgen om de huidige platformeconomie waar consumenten en ondernemingen elkaar vinden op digitale platforms en zaken met elkaar doen. Nederlandse consumenten vinden dat een kleine groep grote platformbedrijven steeds meer grip krijgt op de Nederlandse samenleving en achter de schermen bepaalt hoe mensen met elkaar omgaan. Veel mensen vinden dat er op dit moment onvoldoende evenwicht is tussen enerzijds de belangen van de platforms en anderzijds de belangen van consumenten, werknemers, ondernemers en burgers.

 

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim duizend repsondenten naar de vraag hoe Nederlanders de huidige platformeconomie ervaren. Zo’n 60% van de Nederlanders vindt dat grote private platformbedrijven het openbare leven steeds meer beïnvloeden en bepalen hoe mensen met elkaar omgaan. Ruim 70% van de Nederlanders geeft aan zich zorgen te maken over de nadelen die de huidige platformeconomie met zich meebrengt.

 

“De bescherming van de rechten en de privacy van mensen in de platformeconomie blijft een belangrijk punt van zorg”, zegt Jochem Pasman van KPMG Digital Advisory. Pasman: “Ondanks de recente invoering van de AVG-regelgeving vindt bijna 60% van de Nederlanders nog altijd dat de privacy van consumenten in de platformeconomie onvoldoende gewaarborgd is. Eén op de vier consumenten is van mening dat zijn gegevens bij platformbedrijven minder veilig zijn dan bij ‘gewone’ bedrijven.”

Toegankelijkheid groot voordeel

 

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders naast nadelen ook voordelen zien in de huidige platformeconomie. Afgezien van het feit dat bijna 40% van de consumenten de platformbedrijven verantwoordelijk houdt voor het feit dat de winkelier om de hoek is verdwenen, ziet 70% de verbeterde toegankelijkheid van producten en diensten als een belangrijk voordeel.

 

Eén op de drie Nederlandse consumenten geeft aan dat platforms het leven vooral gemakkelijker en overzichtelijker maken en dat de zoektocht naar producten en diensten veel gemakkelijker is geworden. Ruim 20% geeft vindt bovendien aan dat platformbedrijven bruikbare diensten aanbieden die niet eerder bestonden of relatief duur waren. Nederlanders blijken platforms met name in te zetten voor hun sociale contacten, het kopen en verkopen van producten, het boeken van een reis. Zo’n 10% geeft aan op geen enkele wijze gebruik te maken van online platforms.

 

Pasman: “De platformeconomie biedt dus veel voordelen, maar er zijn wel maatregelen nodig om de platformeconomie duurzaam, eerlijk en gezond te maken. Met name qua regelgeving en toezicht op het gebied van data en privacy.”

Liever Europees platformbedrijf

 

Bijna 70% van de Nederlanders verwacht dat de platformeconomie veel belangrijker gaat worden dan hij nu is. Pasman: “Iets meer dan 60% vindt dan ook dat meer regelgeving en toezicht nodig is om de platformeconomie eerlijker en concurrerender te maken. Zo’n 60% geeft aan dat zij liever gebruik zou maken van een Europees platformbedrijf dan van een Amerikaanse of een Chinese onderneming.

 

Europese platforms bieden volgens Nederlanders een beter zicht op het gebruik van hun data en hebben meer aandacht voor de belangen van bijvoorbeeld lokale, kleinere ondernemingen. Nederlandse consumenten gebruiken platforms op dit moment voor een beperkt aantal categorieën, zoals retail, reizen, muziek, video en social. Toch behoren zij tot de voorlopers in het gebruik van digitale platforms. Hier liggen dan ook duidelijk kansen voor Nederlandse ondernemingen die zich afvragen hoe zij zich kunnen wapenen tegen ‘winner-take-all’ platformspelers, zoals Amazon en Alibaba. Ook al blijft schaal bij platforms natuurlijk een factor van betekenis.”

Bron: KPMG