Private equity fondsen ontberen in het algemeen kennis van het bedrijf waarin zij investeren, beschikken over te weinig inzicht in de branche waarin de onderneming opereert en missen ervaring met de operationele processen die de onderneming kenmerken.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG naar de relatie tussen private equity fondsen en de bedrijven waarin zij investeren. Voor het onderzoek zijn ruim driehonderd middelgrote bedrijven in Europa onderzocht.

Het gebrek aan bedrijfsspecifieke kennis van de onderneming en managementervaring vormen volgens de onderzochte bedrijven de belangrijkste obstakels in de relatie met het private equity fonds. Hoewel bijna 60% van de ondernemingen de betrokkenheid van de leiding van het fonds als goed tot uitstekend ervaart, vindt een meerderheid van de bedrijven dat de leiding kwaliteiten ontbeert. Zo zegt meer dan 70% van de ondernemingen dat meer managementervaring, ervaring met het leiden van een onderneming en ervaring met de branche het private equity fonds meer inzicht verschaft in de dagelijkse praktijk en meer begrip oplevert voor het management van de onderneming waarin zij investeren.

“Een belangrijk punt van kritiek van de bedrijven is dat de kennis en ervaring van de gemiddelde manager bij de private equity fondsen te eenzijdig zijn ontwikkeld”, zegt Onno Sloterdijk, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor de private equity-praktijk. Sloterdijk: “De bedrijven vinden dat gedurende het proces de relatie met de private equity manager verslechtert, vooral op het moment dat het vertrek van het fonds in beeld komt. Daarnaast zijn de private equity fondsen volgens de bedrijven vaak niet duidelijk over de strategie die gevolgd moet worden. Bovendien zorgen vooral de timing en de vorm waarin de uiteindelijke exit plaatsvindt voor conflicten.

De private equity managers die aan de bedrijven gekoppeld worden, komen in het algemeen uit de financiële wereld en missen vaak managementervaring en branchespecifieke kennis. Hun kracht ligt vooral in het realiseren van transacties en hun kennis van het proces is dan ook groot. Het begrip voor de strategie van de onderneming die zij overnemen is echter in het algemeen onder de maat. Hoewel de onderzochte bedrijven weinig vertrouwen hebben in het feit dat de private equity partijen hun wervingsbeleid zullen aanpassen en meer ervaren managers in dienst zullen nemen, constateer ik dat bij de fondsen de behoefte aan meer kennis van bijvoorbeeld de operationele processen groeit. De beschikbaarheid van deze kennis maakt volgens de onderzochte bedrijven ook het belangrijkste verschil tussen de private equity fondsen.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat private equity fondsen zorgen voor een aanzienlijke waardevermeerdering van de bedrijven waarin zij investeren. Ruim 40% van de onderzochte bedrijven vindt dat de private equity investering goed is geweest voor een waardetoename van de onderneming van zo’n 11 tot 25%. Bijna 40% van de bedrijven geeft aan dat de waarde van de onderneming bij het vertrek van het private equity fonds tussen de 26 en 50% is toegenomen.

Sloterdijk: “Hieruit blijkt dat private equity fondsen in staat zijn aanzienlijke waarde te creëren en voor betere rendementen te zorgen dan de publieke markten. De bedrijven geven aan dat de toegevoegde waarde van het private equity fonds vooral tot uitdrukking komt in het beschikbaar stellen van kapitaal om te kunnen groeien, in het optimaliseren van het businessplan, in het introduceren van externe expertise binnen de onderneming en in het feit dat het fonds de onderhandelingen met de banken voert.”

Bron: KPMG