De wereldwijde investeringen in fintech, de technologische vernieuwing in de financiële sector, zijn in 2018 gestegen naar meer dan $ 112 miljard. Dit is een stijging van ruim 114% ten opzichte van 2017. In dat jaar werd voor een bedrag van $ 51 miljard in financiële innovatie geïnvesteerd.

De forse stijging is met name een gevolg van een drietal deals van meer dan $ 10 miljard. Zo investeerde Blackstone voor $ 17 miljard in Refinitiv, haalde Ant Financial $ 14 miljard op en acquireerde Vantiv het Britse WorldPay voor een bedrag van bijna $ 13 miljard.

Dit blijkt uit de Pulse of Fintech (PDF, Engelstalig, 75 pagina’s),  een onderzoek dat KPMG iedere zes maanden uitvoert naar de wereldwijde investeringen in fintech. Vooral de investeringen in regtech zitten in de lift. Vorig jaar werd drie keer zoveel geld gestoken in nieuwe technologieën om efficiënter om te kunnen gaan met wet- en regelgeving. De investeringen namen toe van $ 1,2 miljard in 2017 tot $ 3,7 miljard vorig jaar.

“Dit type investeringen worden met name gedreven door de continue groei aan nieuwe wetten en regels waaraan bedrijven moeten voldoen”, zegt Paul Koetsier, deskundige op het gebied van Innovation & Payments bij KPMG.

Koetsier: “PSD2, vergelijkbare regelgeving voor open banking in het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe privacywetgeving hebben gezorgd voor een groeiende belangstelling voor nieuwe technologieën op het gebied van wet- en regelgeving. Europese bedrijven en buitenlandse bedrijven die zaken doen in Europa zijn continue op zoek naar mogelijkheden om op een efficiënte manier om te gaan met de eisen die nieuwe regelgeving met zich meebrengt.”

Invoering PSD2 zet banken onder druk

De PSD2-richtlijn, die innovatie in bancaire diensten moet stimuleren, is in veel Europese landen vorig jaar van kracht geworden. Koetsier: “De nieuwe richtlijn zet banken onder druk doordat het een eerste stap is naar ‘open banking’. Nieuwe toetreders zoals gespecialiseerde fintech partijen of de grote technologie bedrijven krijgen hiermee toegang tot de betaaldata, mits de rekeninghouder hier toestemming voor geeft.

Nederland is één van de laatste landen in Europa die PSD2 heeft ingevoerd. Dit komt onder andere door de discussies die er in ons land zijn geweest over privacy. Bedrijven die toegang willen krijgen tot de betaalrekening, kunnen vanaf nu een vergunning aanvragen bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandse vertraging heeft potentieel gevolgen voor Nederland als vestigingsland. Omdat Europa één markt is voor financiële diensten, zijn nieuwe partijen inmiddels wellicht uitgeweken naar landen die wél op tijd waren met de invoering van PSD2.

Hier staat tegenover dat PSD2 wel degelijk al zichtbare investeringen aanjaagt in Nederland. Bestaande banken introduceren bijvoorbeeld nieuwe diensten waarmee zij vooruit lopen op de invoering van PSD2.”

Ook Europa ziet record aan investeringen

Het aantal investeringen in fintech binnen Europa steeg in 2018 naar een recordbedrag van $ 37,5 miljard. In 2017 was dit $ 12.2 miljard. Een groot deel van de investeringen in 2018 vond plaats in de eerste helft van het jaar. Met een stijging van $ 5,6 miljard in 2017 naar $ 24,1 miljard in 2018 was het Verenigd Koninkrijk goed voor het merendeel van de Europese fintech investeringen. Met als grootste investering de overname van WorldPay ter waarde van $ 12,8 miljard in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van vorig jaar namen de investeringen in het Verenigd Koninkrijk fors af.

Koetsier: “Wellicht dat de onzekerheid door Brexit hierbij een rol speelt. Duitsland en Frankrijk zagen de investeringen in fintech vorig jaar fors afnemen. In Duitsland werd in 2018 $ 1 miljard opgehaald in 57 deals vergeleken met $ 1,7 miljard en 88 transacties in 2017. Frankrijk was vorig jaar goed voor 34 deals en een bedrag van $ 294 miljoen. In 2017 waren dit 50 deals met een waarde van voor $ 733 miljoen.

Hoewel geopolitieke volatiliteit en handelsproblemen een verdere groei van de investeringen zouden kunnen temperen, wijst een aantal factoren op een stabiele groei met steeds grotere deals. Vooral de investeringen in regtech en insurtech zullen de komende periode toenemen. En ook techreuzen als Google, Alibaba en Microsoft en e-commerce platformen zullen steeds meer zichtbaar zijn op de markt, zelf, door overname van fintech ondernemingen, óf door samenwerkingsverbanden met grote financiële instellingen.”

Bron: KPMG