KPN heeft een aantal van zijn leveranciers het voorstel gedaan om de betalingstermijn te verkorten.

Een groot aantal van deze leveranciers is hierop ingegaan en met hen zijn vervolgens afspraken gemaakt om de betalingstermijn te verkorten, in ruil voor kortingen. Deze afspraken leiden zowel voor KPN als leveranciers tot meer financiële flexibiliteit. Als gevolg van deze afspraken zal KPN in het vierde kwartaal betalingen doen van ongeveer EUR 225 miljoen. Deze eenmalige betalingen zullen worden aangemerkt als een aanpassing in fasering en vallen daarom buiten de definitie van KPN’s outlook.

De kortere betalingstermijnen maken KPN ook flexibeler in zijn leverancierskeuze. Dit leidt tot een meer flexibele en lagere kostenbasis. De nieuwe afspraken met leveranciers passen binnen de strategie van KPN om de opbrengst van de verkoop van E-Plus aan te wenden om de financiële flexibiliteit te vergroten en de uitvoering van KPN’s strategie in Nederland en België te ondersteunen.

Jan Kees de Jager, CFO KPN

“We zijn blij dat we met onze leveranciers afspraken hebben kunnen maken over kortere betalingstermijnen in ruil voor aantrekkelijke kortingen. Deze overeenkomst past in een belangrijke reeks transacties waarmee we onze balans hebben vereenvoudigd en onze financiële flexibiliteit hebben vergroot. Hieronder vallen ook de aankoop van Reggefiber, de terugkoop van obligaties en de omzetting van de actieve KPN-pensioenfondsen.”

Bron: Persberichten.com