Vanwege de deskundigheid van NVVK-leden heeft het ministerie van Financiën de NVVK gevraagd om als onderdeel van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de uitvoering van de private schuldenaanpak vorm te geven. In november start een beperkte pilot om het proces rondom het afhandelen van de eerste dossiers te testen.

Duizenden gedupeerden hebben hulp nodig bij het afkopen van hun private schuldeisers. De overheid neemt hun schuld over. Om ervoor te zorgen dat het afkoopproces goed verloopt heeft het ministerie van Financiën de hulp ingeroepen van NVVK-leden.

De aanpak is inmiddels door staatssecretaris Van Huffelen gedeeld met de Tweede Kamer. In de achtste Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag schrijft ze: ‘De uitvoering van het oplossen van private schulden komt grotendeels te liggen bij een consortium van kredietbanken, verenigd in de stichting Sociale Banken Nederland (SBN). Vanaf oktober wordt hiermee gefaseerd gestart (…) Ik ben erg blij dat we hiermee een partner hebben gevonden die de juiste kennis en expertise heeft om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de private schuldenaanpak.’

Loket in december open

Binnenkort zal Financiën het laatste besluit nemen waardoor SBN namens Toeslagen aan de slag kan met het oplossen van private schulden voor gedupeerde ouders. Van Huffelen schrijft: ‘Zoals het zich nu laat aanzien zullen we in oktober starten met testen en in november met een gecontroleerde pilot. De ambitie is om vervolgens in december het loket te openen voor alle gedupeerden met private schulden. Hierbij wil ik wel een slag om de arm houden. Het kan zijn dat er lessen uit de pilotfase naar voren komen die vragen om aanpassingen en daarmee een iets latere start.’

De site van Sociale Banken Nederland bevat binnenkort meer info over het project.

Bron: NVVK