Niet iedere klant betaalt zijn rekening even trouw – een risico dat iedere ondernemer kent. Soms is een bedrijf simpelweg niet meer in staat om een rekening te betalen.

Net als voor ieder ander risico kunt u een verzekering afsluiten om zeker te zijn dat u toch uw geld krijgt. De regels voor deze kredietverzekeringen worden echter steeds strenger en zekerheid dat u het gehele bedrag krijgt uitgekeerd, heeft u bovendien vaak niet. Het goede nieuws? Er is een alternatief. Zorg dat u zelf controle over uw kredietrisico´s houdt.

ALTERNATIEF VOOR VERZEKEREN

Kredietverzekeraars zijn steeds strenger geworden in het verzekeren van (in hun ogen) risicovolle klanten. Als u besluit die klant dan maar niet te accepteren, is dat een gemiste kans. U weet dan immers zeker dat u omzet misloopt. Wie zegt namelijk dat die klant werkelijk niet betaalt? Kredietverzekeraars nemen een zeer ruime marge als het gaat om risico’s beperken. Dat betekent dat ook bedrijven die het prima doen, vaak niet worden verzekerd. In die gevallen kunt u kredietinformatie inwinnen om zelf te beoordelen of u met deze klant in zee wilt gaan – en tegen welke voorwaarden.

DE VOORDELEN VAN KREDIETINFORMATIE

Door zelf controle te houden kunt u zakendoen met meer klanten – en dus uw omzet verhogen. Ook kost een verzekering u een stuk meer dan kredietinformatie. Een goed en strak debiteurenbeleid betekent bovendien dat banken en financiers meer vertrouwen in u krijgen. U heeft immers goede controle op uw cashflow en u (en uw financier) komen niet snel voor verrassingen te staan. Door gedegen controle te houden over uw kredietrisico’s verbetert vaak zelfs de relatie met uw klanten. U toont immers aan dat u flexibel bent en mee wilt denken, bijvoorbeeld als het gaat om te zoeken naar passende voorwaarden voor beide partijen. Zo houdt u de relatie met uw klant transparant, open en eerlijk – en hoeft u de deur dus niet gesloten te houden. Mooie woorden, maar hoe doet u dat: controle houden? Heel eenvoudig: op basis van gedegen kredietinformatie.

INZICHT IN KREDIETRISICO´S

De basis kunt u zelf leggen. Zorg ervoor dat adressen van debiteuren correct zijn verwerkt en controleer bijvoorbeeld het btw-nummer en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens kunt u deze gegevens aanvullen met gegevens uit externe informatiebronnen. Denk daarbij aan gegevens over de kredietwaardigheid en het betaalgedrag. Als u wilt, kunt u dat proces volledig automatiseren. Zo kunt u met Credit Management Software bijvoorbeeld kredietinformatie koppelen aan uw backoffice. U krijgt daarmee niet alleen inzicht in uw risico’s, maar ook in uw cashflow prognose en disputen. Bovendien krijgt u workflows waarmee u prioriteit kunt aanbrengen in uw risico’s.

EFFICIËNTERE INZET VAN RESOURCES

Weet u eenmaal welke klanten risicovol zijn, dan kunt u uw verkoopafdeling hierover informeren. Zo voorkomt u dat zij hun energie richten op bedrijven die niet (kunnen) betalen – en zorgt u ervoor dat ze goed geïnformeerd aan tafel gaan met bedrijven waarover twijfel qua betaalmoraal bestaat. Zo zet u uw resources ook veel efficiënter in. Meer over een gestructureerde klantsegmentatie leest u hier en hier.

PREDICTIVE ANALYTICS

Door nieuwe technologie, toegevoegde informatiebronnen en ontdekte patronen en verbanden blijkt kredietinformatie ook steeds meer een voorspellende waarde te krijgen. Bij Graydon hebben wij de score met 25% verbeterd, waardoor we lang van te voren kunnen voorspellen dat het niet goed of juist wel goed gaat met een bedrijf. Zo krijgt u niet alleen inzicht in kredietrisico´s, maar ook in bedrijven die er wél goed voorstaan en u dus juist commerciële kansen bieden. Meer daarover leest u hier.

VIND DE JUISTE BALANS TUSSEN VERZEKEREN EN INFORMATIE

Uiteindelijk gaat het erom de juiste balans te vinden in het afdekken van kredietrisico´s. Grotere bedragen kunt u bijvoorbeeld verzekeren. Als het gaat om kleinere bedragen, kunt u op basis van kredietinformatie zelf een inschatting maken en eventueel voorzorgsmaatregelen treffen door alleen kleine (deel)orders te leveren of uw voorwaarden aan te passen. Op één punt raken kredietverzekeringen en kredietinformatie elkaar zelfs. De ‘zelfbeoordelingsclausule’ is een speciale regeling die ervoor zorgt dat u bij wanbetaling alsnog een deel van de verzekeraar vergoed krijgt. Tot een bepaald bedrag kunt u bij deze clausule zelf de kredietlimiet voor een specifieke klant vaststellen, als u dat doet op basis van een positief kredietrapport van een officieel kredietbureau als Graydon.

Bron: Graydon Blog