Verstoringen van de supply chain, inflatie en de dreigende energiecrisis vormen nieuwe uitdagingen voor sectoren die al eerder risico liepen

Uit onderzoek van Experian blijkt dat de kredietscores voor het mkb in het derde kwartaal van 2022 een hoger risico vertonen, vergeleken met de stabilisatie in de eerste helft van het jaar. Het bedrijf heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de situatie van het mkb in Nederland, op basis van openbare data en zelfontwikkelde modellen. In een eerder rapport uit het eerste kwartaal van dit jaar stelde Experian dat de verwachte kredietrisico’s voor het mkb in alle sectoren over het algemeen gunstiger waren. Economische factoren zoals problemen in de supply chain, onvoldoende steun voor het mkb tijdens de dreigende energiecrisis en inflatie vormen echter een groter risico voor het mkb naarmate het jaar vordert.

Experian stelde onlangs vast dat de productie-, leasing- en vastgoedsector in het derde kwartaal het meeste risico liepen. Deze sectoren worden het hardst getroffen door de negatieve economische vooruitzichten. Met name de vastgoedsector kampt met hogere financieringskosten. Daarnaast blijft de voedsel- en drankensector het lastig hebben als gevolg van de pandemie. Consumenten trekken minder vaak naar horecagelegenheden dan begin 2022, waarschijnlijk door het effect van inflatie op het besteedbaar inkomen.

Enkele belangrijke bevindingen per sector:
  • De consumenten- en dienstensector herstelden zich in het derde kwartaal aanzienlijk minder goed door het lagere besteedbare inkomen van consumenten.
  • Ondanks de inflatie en terugloop van gasten presteerden de detailhandel en de horeca in het derde kwartaal van 2022 het best van alle consumentendiensten.
  • De productie-, leasing- en vastgoedsector liepen in het derde kwartaal het meeste risico. De sectoren ondervinden de gevolgen van de negatievere economische vooruitzichten, waarbij vastgoed onder meer te lijden heeft onder hogere financieringskosten en de inflatie.
  • Computerdiensten lieten in het tweede kwartaal van 2022 de grootste daling zien, die zich voortzette in het derde kwartaal. Dit is waarschijnlijk te wijten aan verstoringen in de supply chain.
  • Ook de voedsel- en drankensector liep meer risico, waarschijnlijk door het effect van de inflatie op het besteedbaar inkomen.
Enkele belangrijke bevindingen per bedrijfsgrootte:
  • Grotere bedrijven (van 10+ werknemers tot 50+ werknemers) waren stabieler in de periode na de pandemie; veel sectoren hebben zich bijna volledig hersteld.
  • Kleinere bedrijven (minder dan 10 werknemers tot eenmanszaken) zijn volatieler; veel segmenten bevinden zich nog steeds onder het niveau van voor de pandemie.
  • Sommige sectoren lopen simpelweg meer risico dan andere, vooral consumentgerichte sectoren. Het risico neemt over het algemeen af naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt.

Het aantal faillissementen is de afgelopen drie maanden met bijna 15% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voorlopig is het aantal geregistreerde faillissementen in deze periode ongewijzigd ten opzichte van het laatste onderzoek, hoewel “zombiebedrijven” wellicht zullen ophouden te bestaan als de rente stijgt.

Door gebruik te maken van de diensten van Experian, krijgen kredietverstrekkers meer inzicht in de financiële situatie van het mkb. Dit gebeurt door realtime data-inzichten toe te passen en deze te vergelijken met traditionele, historische data. Dit schept een nauwkeuriger beeld voor kredietverstrekkers zodat zij potentiële risico’s tijdig kunnen inschatten. Dit draagt bij aan een verantwoorde kredietverstrekking.

Bron: Experian