De op 18 december aangekondigde verlenging van de Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering (TASK) is een logische consequentie van het gegeven dat de kredietverzekeringsmarkt nog lang niet hersteld is. Op aandringen van FME is de premie voor de TASK verlaagd van 1,5% naar 1%. Omdat de regeling geen oplossing biedt voor limieten die op nul zijn gezet, wijst FME de kredietverzekeraars op hun verantwoordelijkheid om, nu er sprake lijkt van een broos herstel van de economie, geen onnodige rem te zetten op dit herstel.

FME-voorzitter Jan Kamminga: "Eind vorig jaar hebben de kredietverzekeraars in paniek duizenden limieten op nul gezet. Daardoor viel een groot deel van de handel stil." Intensieve gesprekken met de kredietverzekeraars hebben geleid tot werkafspraken over zorgvuldigheid, mogelijkheid tot herbeoordeling en het ruim vooraf aankondigen van intrekkingen.

Inmiddels blijken de verwachtte schades mee te vallen en worden voorzichtig limieten hersteld. "Het herstel gaat te langzaam. Waar eerst duizenden limieten in één keer op nul werden gesteld, worden nu mondjesmaat enkele limieten hersteld. In een voorzichtig aantrekkende economie en met herstellend vertrouwen moet de kredietverzekeraar weer op een normale manier risico's durven te verzekeren", aldus Kamminga.

De kredietverzekering zorgt voor een soepel handelsverkeer, omdat de betaling door afnemers gegarandeerd wordt. Als de kredietverzekeraar nog maar een deel van het risico wil verzekeren, kunnen bedrijven een aanvullende verzekering afsluiten bij de staat.
De regeling is verlengd tot december 2010 en de premie is verlaagd naar 1%. Bovendien hebben alle betrokken partijen afgesproken meer bekendheid te geven aan de regeling.

Bron: fme-cwm.nl