Atradius, naast Euler Hermes en Coface een van de grootste kredietverzekeraars wereldwijd, wil voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis zijn kredietlimieten weer optrekken, als daar vraag naar is. Atradius ziet de risicoappetijt bij klanten opnieuw toenemen, en is positief over de economische situatie.
Kredietverzekeraars verzekeren bedrijven tegen wanbetaling. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis hebben de drie grote spelers grote schoonmaak gehouden in hun klantenbestand. Transacties met debiteuren die in moeilijkheden zaten, werden niet langer volledig verzekerd. Ook de premies voor een kredietverzekering werden fors opgetrokken. De bedrijfswereld was not amused, om het zacht uit te drukken.

Christophe Cherry, countrymanager bij Atradius België en Luxemburg, formuleert het als volgt: "Onze klanten hebben onze beslissingen niet altijd goed begrepen in de voorbije maanden. Door de kredietlimieten opnieuw op te trekken, willen we ons op een positief manier profileren. Atradius is niet alleen proactief in slechte tijden, maar ook in goede."

Atradius mag dan zijn kredietcapaciteit optrekken, de niveaus van vóór de crisis worden nog niet bereikt. "Veel debiteuren van onze klanten zijn fel verzwakt of failliet", verklaart Christophe Cherry. "Maar de bedrijven die standhielden zijn vaak grondig gestructureerd en maken intussen weer winst."

Ook Euler Hermes heeft de kredietlimieten opgetrokken. In vergelijking met 2009 is de acceptatiegraad al met 20 procent gestegen dit jaar. Bij Coface heet het dat de kredietcapaciteit sinds het uitbreken van de crisis nooit werd verminderd. "Er zijn alleen verschuivingen geweest", zegt salesdirector Gert Lambrecht van Coface Belgium. "Slechte risico's hebben we afgebouwd, en vervangen door goede."

Bron: Trends.be