Over China is de afgelopen jaren enorm veel gezegd en geschreven, maar tegelijkertijd zijn er ook nog steeds heel veel zaken onbekend, met name op het financiële vlak. China was in het verleden vooral in het nieuws als producent van de wereld, maar met het stijgen van de welvaart en de daarmee samenhangend (sterk) stijgende loonkosten is die rol langzaam aan het veranderen.

China blijft natuurlijk veel exporteren, maar tegelijk zien we dat de ontwikkeling van de binnenlandse markt en het stimuleren van de binnenlandse vraag steeds meer aandacht krijgt en behoeft. Westerse bedrijven willen natuurlijk een graantje meepikken, maar daarmee komt tegelijkertijd de vraag naar voren hoe we met de financiële risico’s (kredietrisico en late betalingsrisico) moeten omgaan. Kredietverzekering is een van de oplossingen om het financiele risico beter te beheersen. In dit artikel leg ik een aantal vragen voor aan Atradius (Hong Kong), die al jaren in het Verre Oosten en China actief is.

Wat is jullie kijk op de economische ontwikkeling in China voor 2014?

De economische groei zal dit jaar naar verwachting verder vertragen tot ongeveer 7,3% van 7,7% in 2013. De groei in de kredietverlening en in investeringen, die in de afgelopen jaren de economische groei stuwde, zal afnemen. Deze sterke groei in krediet en investeringen in de voorgaande jaren heeft wel geleid tot onzekerheden over de financiële positie bij banken en lokale overheden. De overheid tracht de afhankelijkheid van investeringen af te bouwen en de particuliere consumptie aan te zwengelen. De overheid beschikt over een goede buffer, de voorraad buitenlandse valutareserves is omvangrijk, om in het geval van een interne schok bij te springen.

Hoe ontwikkelt het product kredietverzekering zich in China?

China staat vooral nog bekend als een land om te produceren en weer te exporteren. De behoefte aan kredietverzekering ligt dan ook vooral aan de exportkant. In China bestaat er momenteel nog steeds een monopolie op het aanbieden van de exportkredietverzekeringen. Dit mag alleen gedaan worden door een Chinees staatsbedrijf en dit bedrijf behoort ondertussen tot de 5 grootste kredietverzekeraars ter wereld. Atradius mag met zijn lokale partners alleen binnenlandse kredietverzekering doen en deze markt loopt een flink aantal jaren achter bij de export. Maar ook voor de binnenlandse kredietverzekering zien we groeicijfers van 20% per jaar.

Hoe kijkt men in China tegen creditmanagement aan?

Creditmanagement is een nieuw begrip in China omdat het kredietrisico vroeger niet bestond in China toen alles nog in handen van de staat was. Nu nog zie je hele grote verschillen in aanpak tussen bedrijven. Veel bedrijven die zakendoen met staatsbedrijven maakten zich geen zorgen als hun vorderingen een jaar lang niet betaald werden, omdat ze wisten dat het toch wel goed zou komen. Daar is de laatste tijd wel verandering in gekomen door het de toegenomen gebrek aan liquiditeit in de markt waar ook staatsbedrijven door getroffen zijn. Bedrijven die al een tijdje leverancierskrediet gegeven hebben, hebben vaak door schade en schande de waarde van een goed creditmanagement geleerd, maar voor veel lokale bedrijven is het nog een vreemd concept.

Hoe betrouwbaar is krediet- en handelsinformatie in China?

Handelsinformatie is vaak niet betrouwbaar in China en 1 van de grote uitdagingen in het beoordelen van het kredietrisico in China. De kranten hebben vol gestaan van verhalen van zelfs aan in de VS beurs genoteerde Chinese bedrijven die omzet en winst cijfers rapporteerden die grotendeels fictief bleken te zijn. Dit geeft wel aan dat het een wijdverspreid probleem is om een goed inzicht te krijgen in bedrijven puur op basis van handelsinformatie.  Wij als Atradius hebben eigen teams van risicoanalisten in China die veel bezoeken brengen aan bedrijven en proberen via alternatieve bronnen informatie te verifiëren.

Wat is jullie ervaring op het gebied van betalingsgedrag in China en hoe ontwikkelt zich dat?

Wij doen regelmatig onderzoek naar het betalingsgedrag in China (zie bijvoorbeeld onze Betalingsbarometer Azië-Pacific uit november 2013) en hebben gezien dat dit in de laatste 12 maanden duidelijk is verslechterd. De gemiddelde DSO is toegenomen van 47,6 dagen in 2012 tot 53,3 dagen in 2013. De hoofdoorzaken zijn vooral de afgenomen economische groei en de terughoudendheid van de banken om leningen te verstrekken. Dit verschilt natuurlijk ook wel per sector en regio maar toch hebben wij in 2013 duidelijk meer schademeldingen binnengekregen dan in voorgaande jaren.

Wat zijn de belangrijkste verschillen in betalingsgedrag en -moraal tussen Nederland en China?

China is zo’n groot land met verschillende regio’s en culturen dat het niet gemakkelijk is om hier 1 antwoord op te geven. In het algemeen is de betalingsmoraal goed, maar men moet niet vergeten dat de infrastructuur van het binnenlandse betalingsverkeer niet te vergelijken is met Nederland. Lokale betalingen en betalingsmiddelen zijn nog steeds erg omslachtig en tijdrovend.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken waarom Chinese bedrijven te laat betalen?

Gebrek aan geld, inefficiënt betalingsverkeer, disputen

Heb je een praktijkvoorbeeld, waaruit het belang van kredietverzekering blijkt?

Het belang moet een ieder voor zich zelf bepalen maar als wij met onze klanten praten dan is duidelijk dat ze de volgende aspecten van het product waarderen:

  •  kansen om nieuwe klanten te vinden en op een veilige manier (omdat je immers weet met wie je zaken doet en je debiteurenrisico verzekerd is) de omzet te vergroten
  •  informatie over hun klanten en de kans om met onze analisten informatie uit te wisselen.
  •  toegang tot financiering via Chinese banken met onze verzekering als onderpand

Wilt u meer weten over financieel verantwoord zakendoen in China? Neem dan deel aan het Seminar Credit Management in China, dat op 12 juni aanstaande in het Nieuwegein Business Center wordt gehouden. 

Bron: www.creditexpo.nl