“Wij betalen veel premie voor onze kredietverzekering, en vervolgens wordt iedere aanvraag afgewezen” Dit is een van de grootste uitdagingen die ik hoor bij bedrijven die gekozen hebben voor een kredietverzekering. Dit blog is echter geen betoog om te stoppen met kredietverzekering. Een kredietverzekering en een kredietrapport kunt u juist heel goed naast elkaar gebruiken.

Sterker nog, door gebruik te maken van kredietrapporten vergroot u uw kredietruimte bij uw verzekeraar. Een van die manieren is de zelfbeoordelingsclausule; een clausule waar maar weinig bedrijven van op de hoogte zijn.

Nieuwe klanten vaak niet gedekt bij wanbetaling

Waarschijnlijk geldt bij uw bedrijf ook de 80/20 regel. 20% van uw klanten zorgen voor 80% van de omzet. Wanneer deze belangrijke klanten omvallen heeft u een serieus probleem. Daarom kiezen veel bedrijven voor een kredietverzekering: wanneer een van deze klanten in financiële problemen komt, krijgt u een deel van uw uitstaande geld terug. Hier betaalt u uw premie voor.

Veel van de bedrijven waar ik op bezoek kom ervaren echter dat nieuwe klanten niet worden gedekt door de kredietverzekeraar. In sommige gevallen zelfs de helft van de aanvragen! Wanneer u alsnog met deze klant in zee gaat bent u niet verzekerd en draagt u zelf het volledige financiële risico als de klant niet betaalt. Een ander gevolg is dat u wellicht helemaal niet met deze klant in zee gaat, waardoor u omzet misloopt.

De crux zit hem in het feit dat u gedekt bent voor uw grootste klanten, terwijl dit vaak de klanten zijn die u het beste kent, waar u al jaren een goede relatie mee heeft opgebouwd en waar u zelf bovenop zit als het gaat om betalingen. En voor deze afschrijvingen bent u niet gedekt.

Zelf uw kredietlimiet vaststellen door de zelfbeoordelingsclausule

In de polis van uw kredietverzekering is het onderdeel zelfbeoordeling meegenomen. Veel ondernemers waar ik op bezoek kom zijn niet op de hoogte van deze manier van toetsen. De zelfbeoordelingsclausule houdt in dat u tot een bepaald bedrag (vaak tot € 15.000, afhankelijk van de polisvoorwaarden) zelf de kredietlimiet voor een specifieke klant kunt vaststellen. Dat betekent dat wanneer het misgaat met deze klant, u alsnog verzekerd bent tegen de financiële risico’s bij uw verzekeraar. Het vaststellen van uw eigen kredietlimiet kan op twee manieren:

1. Aan de hand van twee positieve betalingservaringen (in de afgelopen 12 maanden)
2. Op basis van een positief kredietrapport van een goedgekeurd bedrijfsinformatiebureau, niet ouder dan 12 maanden.

Ad 1: Met een positieve betalingservaring wordt bedoeld een ontvangen betaling van de desbetreffende klant binnen de afgesproken betalingstermijn. Let wel: zodra er een betaling bijzit die buiten de afgesproken betalingstermijn viel vervalt de zelfbeoordelingsclausule.

Ad 2: Wanneer u bij een gerenommeerd kredietbureau een kredietrapport heeft aangevraagd kunt u die informatie gebruiken voor het vaststellen van de limiet. Het kredietbureau geeft een advies tot welk bedrag u gedekt bent. In het kredietrapport staat een bedrag tot waar de desbetreffende onderneming kredietwaardig wordt geacht. Uiteraard geldt hier ook weer het maximum wat u in de polis hebt afgesproken. Daar komt nog bij dat de kredietinformatie niet ouder mag zijn dan twaalf maanden.

Let op: De zelfbeoordeling geldt alleen wanneer u geen limiet heeft aangevraagd bij uw verzekeraar. Dit betekent dat u vooraf geen contact heeft opgenomen met uw verzekeraar over een mogelijk limiet. Ook bij een ingetrokken limiet geldt deze voorwaarde niet.

Waarom werken verzekeraars en informatiebureaus anders?

Kredietverzekeraars en informatiebureaus bedienen andere markten. Verzekeraars verzekeren en informatiebureaus verstrekken informatie. Oftewel verzekeraars moeten uitkeren wanneer een bedrijf failliet gaat, informatiebureaus zijn op dat moment niet aansprakelijk.

Verzekeraars zijn om deze reden voorzichtiger met het geven van limieten. Bij enige twijfel wordt een limiet ingetrokken. Neem bijvoorbeeld het deponeren van jaarrekeningen: wanneer bedrijven 10 maanden na boekjaar niet gedeponeerd hebben, dan is de kans groot dat een limiet wordt ingetrokken. Is dit terecht? Is een bedrijf dan direct niet meer kredietwaardig?

Door gebruik te maken van kredietinformatie naast uw kredietverzekering heeft u dus meer ruimte en minder risico.

Win-win situatie

Samenvattend helpt bedrijfsinformatie, naast uw kredietverzekering bij:

– Het krijgen van meer inzicht in uw debiteuren
– U dekt uw eigen beoordelingsgrens af door middel van een rapport, terwijl u geen financieel risico loopt
– Minder nullimieten
– Een betere klantrelatie door wederzijds vertrouwen

Heeft u andere ideeën hierover of wilt u meer informatie? Ik hoor graag van u via email of LinkedIn.

Bron: Graydon Blog