– Afzwakkende groei China beïnvloedt regio negatief
– Economische omstandigheden verslechteren
– Aantal wanbetalingen neemt toe

Bedrijven in de regio Azië-Pacific maken zich vaker dan vorig jaar zorgen over hun cashflow. Dit weerspiegelt een groeiende bezorgdheid over de verslechtering van de kredietwaardigheid van bedrijven in verschillende landen in de regio. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Betalingsbarometer Azië-Pacific van kredietverzekeraar Atradius. In dit onderzoek gaan ondernemers van 1.692 bedrijven in Australië, China, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan in op de betalingsmoraal van hun handelspartners.

De meeste bedrijven geven aan dat gemiddeld 36,2 procent van de totale waarde van uitstaande vorderingen op de vervaldag nog niet is betaald. Dit is minder dan in de Verenigde Staten (38,4 procent) en Europa (36,4 procent). Bijna de helft van de bedrijven zegt dat dit komt doordat binnenlandse klanten over onvoldoende liquide middelen beschikken. Betalingen van buitenlandse rekeningen blijven het meest uit vanwege complexe betalingsprocedures. Deze oorzaak wordt het meest genoemd door Chinese bedrijven (55,9 procent). Ook geven ongeveer 3 op de 10 ondernemers aan dat zowel binnenlandse als buitenlandse afnemers uitstel van betaling zien als een alternatieve financieringsvorm. Ongeveer 4,4 procent van de facturen is ruim 90 dagen na de vervaldag nog niet betaald. De helft hiervan wordt afgeschreven als oninbaar. Bedrijven in Azië-Pacific verliezen gemiddeld de helft van de waarde van hun vorderingen als facturen niet binnen 90 dagen na de vervaldag worden betaald. Dit is veel hoger dan in Europa (35 procent) en ongeveer net zo hoog als in de VS.

Zorgen over cashflow

Gezien deze ontwikkelingen nemen de zorgen over de cashflow-niveaus in verschillende landen toe. Ruim één op de drie bedrijven beschouwt dit als de grootste uitdaging voor hun winstgevendheid. Dit geldt met name voor Taiwan, waar 43,5 procent van de ondernemers zich over hun cashflow zorgen maakt. In de hele regio zegt bijna driekwart van de ondernemers dat de continuïteit van het bedrijf op het spel staat als de DSO de gemiddelde betalingstermijn met ruim 31 dagen overschrijdt. 70 procent zet minstens één vorm van creditmanagement in om de cashflow te beschermen. India loopt hiermee met ruim 85 procent voorop, mogelijk als gevolg van wisselende economische omstandigheden en een vertraging van de groei. In de regio worden groeiprognoses bepaald door factoren als de afzwakkende groei in China. Ook neemt de binnenlandse vraag in een aantal opkomende economieën in Azië af en worden landen in de regio getroffen door een dalende wereldwijde vraag.

Dalende groei in China raakt ook Nederland

“In Azië heeft het economische beleid van China een grote invloed op de hele regio. Ook voor Nederland is China een belangrijke handelspartner. Het land wordt door ondernemers het meest genoemd als nieuw te betreden exportmarkt en 61 procent van de Nederlandse bedrijven voorziet een groei van hun exportomzet in China. De handelsmissie in oktober onder leiding van minister Ploumen heeft geleid tot maar liefst een half miljard aan Chinese orders bij Nederlandse bedrijven”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “De groei in China zwakt echter af en het aantal faillissementen neemt toe. Bovendien leidt het ontbreken van voldoende cashflow tot betalingsachterstanden. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die om verscherpte aandacht voor creditmanagement vraagt.”

Een exemplaar van de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific is beschikbaar in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl

Bron: www.creditexpo.nl