In de periode van 1 januari tot 1 augustus 2016 zijn er 36.841 bedrijven bijgekomen. Deze aanwinst komt voor 99% voor rekening van zzp’ers. Het totaal aantal registreerde vestigingen bedraagt op 1 augustus op 1.814.915. Hiervan is 1.730.303 een hoofdvestiging, dat voor 50% uit zzp’ers bestaat en 24% tot het mkb behoort. Dit blijkt uit de recente cijfers van het Handelsregister van de KvK.

Starters

In vergelijking met 2015 zijn er in juli van dit jaar 5% minder bedrijven gestart, namelijk 12.985. Dat is ook terug te zien in de top 5 van meest populaire sectoren voor zzp en mkb. Bij zzp’ers deed zich alleen een groei voor in de sector gezondheid, voor mkb geldt dat enkel in de horeca.

Stoppers en faillissementen

Het hoogste aantal faillissementen doet zich voor bij het mkb, hoewel ook 7% van de parttime bedrijven failliet gaat.

Landelijk

Procentueel deed de sterkste groei van starters zich voor in de provincies Noord-Holland en Drenthe met respectievelijk 3% en 15%. Van alle provincies onderscheidt Drenthe zich in juli met de meeste starters en de minste stoppers in vergelijking met juli 2015. Daarentegen kampen de provincies Groningen en Flevoland met zowel een daling van het aantal starters en een stijging in het aantal stoppers en faillissementen.

Download de ‘Bedrijvendynamiek juli 2016

Bron: Kamer van Koophandel