De KvK heeft kennis genomen van de opmerkingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij vinden het van uiterst belang om binnen wettelijke kaders te werken. Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

1. Ik heb geen toestemming gegeven om mijn adres te verkopen, stoppen jullie daar nu mee?

Wij begrijpen dat het vervelend is dat inschrijving in het Handelsregister kan leiden tot ongewenste marketing. Wij zijn verplicht om gegevens uit het Handelsregister te leveren als hier om gevraagd wordt. Dit is opgenomen in de Handelsregisterwet. Dus kunnen we niet zomaar stoppen met het leveren van jouw data. Wel moet de afnemer zich houden aan de geldende privacy wetgeving en indien aangegeven de wens van ondernemers niet met direct marketing geconfronteerd te worden.

2. Hoe kan ik zelf zorgen dat ik niet meer wordt benaderd?

a. Ongewenste post of verkoop aan de deur
Er is een NMI (non-mailing-indicator). Door deze te activeren geef je aan dat je niet benaderd wilt worden voor marketing per post of aan de deur. Helaas werkt de NMI nog niet zoals we zouden willen. Data die bij ons wordt afgenomen wordt aangevuld door andere openbare data bronnen. Daarna vindt vaak geen check meer plaats op bijvoorbeeld privacy wens van ondernemers. Waardoor de ondernemer zich niet gerespecteerd voelt in zijn wensen. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat ondernemers dan naar ons kijken, als aanwijsbare bron. De oplossing ligt voor een groot gedeelte in de handhaving. Daarom gaan we met handhavende partijen, als de AP, in gesprek om hier naar te kijken.

b. Ongewenste telemarketing
Als je ingeschreven staat in het Handelsregister zijn je gegevens openbaar, waaronder je telefoonnummer. Het voordeel is dat je zo vindbaar bent voor ondernemers en klanten. Wat vaak als nadeel wordt ervaren is dat andere bedrijven je kunnen bellen om je een aanbieding te doen. Als je daar geen prijs op stelt kun je dat aangeven via het wettelijke Bel-me-niet Register. Dit is mogelijk voor een eenmanszaak, vof of maatschap. Een B.V., N.V., of ander rechtspersoon kan geen telefoonnummers blokkeren. Meer informatie over de regels voor telemarketing vind je ook op de website van de ACM.

3. Ik ben gestopt met mijn onderneming maar die onderneming staat nog wel in het Handelsregister?

Het Handelsregister is openbaar. Het zorgt voor rechtszekerheid in het economisch verkeer. In het Handelsregister worden daarom niet alleen de actuele gegevens weergegeven, maar ook de historische.

Voorbeeld: iemand heeft als bestuurder een overeenkomst getekend en treedt enige tijd erna terug. Wanneer dit ingeschreven wordt en daarna niet meer zichtbaar zou zijn, zou een derde niet meer kunnen aantonen – bijvoorbeeld in een rechtszaak – dat degene die de overeenkomst heeft getekend daartoe bevoegd was.

Voorbeeld: een bepaalde onderneming is een verplichting aangegaan. Daarna wordt ingeschreven in het Handelsregister dat die onderneming is verhuisd of beëindigd. Om te voorkomen dat deze onderneming onvindbaar wordt, blijven de gegevens over de vervallen onderneming zichtbaar in het Handelsregister.

4. Waarom gebruiken jullie mijn BSN in het btw-nummer?

Jouw burgerservicenummer (BSN) wordt opgeslagen in het Handelsregister wanneer jij jouw onderneming inschrijft. Het BSN is niet openbaar voor derden.

Het btw-nummer wordt na inschrijving in het Handelsregister verstrekt door de Belastingdienst. Als je bent ingeschreven als eenmanszaak gebruikt de Belastingdienst jouw BSN in jouw btw-nummer.

5. Kan ik een claim indienen omdat jullie jarenlang mijn gegevens hebben verkocht?

Nee, we begrijpen dat het vervelend is dat je als gevolg van informatie uit het Handelsregister met ongewenste reclame benaderd kunt worden. De KvK is echter verplicht om gegevens uit het Handelsregister te leveren als hier om gevraagd wordt, omdat het om een openbaar register gaat. We zijn ons bewust van de maatschappelijke discussie rondom persoonsgegevens en privacy. Daarom willen we in gesprek met andere betrokken (handhavings-)instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe onze taken en die van andere overheden passen binnen dit nieuwe digitale tijdperk.

Bron: KvK