Het aantal faillissementen in september is uitgekomen op 899 en dat is 51,3% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee komt de stijging voor het derde kwartaal, net als de eerdere kwartalen van dit jaar, uit op 53,3% (in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar). Graydon verwacht voor oktober 640 faillissementen (13,3%). Oktober is de eerste maand waarbij het stijgingspercentage lager is dan in de andere maanden van dit jaar.

Zwaar kwartaal voor bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening en transport
In het afgelopen kwartaal zijn er wederom veel faillissementen uitgesproken in de zakelijke dienstverlening. Robert Blom, faillissementsonderzoeker Graydon: "Maar liefst 18,3% van alle faillissementen vond plaats in deze sector. Maar ook de bouwnijverheids- en de transportsector hadden zwaar te lijden: respectievelijk 17% en 9,3% van het aantal uitgesproken faillissementen in het derde kwartaal vonden in deze sectoren plaats".

Kleine bedrijven krijgen wederom klappen
Niet alleen in de eerste twee kwartalen, maar ook in het derde kwartaal is het kleine bedrijf, gemeten naar aantal personeelsleden, oververtegenwoordigd. Blom: "In het derde kwartaal is in maar liefst 71,5% van alle uitgesproken faillissementen sprake van ondernemingen met minder dan 4 medewerkers. Grotere ondernemingen lijken zich te weren tegen de recessie, ondermeer door het ontslaan van personeel".

Doorstart
Wat verder opvalt aan de faillissementen is dat een deel technisch van aard lijkt te zijn. Blom: "Bijna 10% van de gefailleerde bedrijven wordt zichtbaar voortgezet. Dit suggereert dat er klaarblijkelijk economisch gezien niet van een total loss sprake was, maar van een niet zachtzinnige ingreep om van de schulden af te komen. Een belangrijk deel van deze voor altijd onbetaalde schulden vangt de overheid op (diverse belastingen) en een ander deel wordt opgevangen door de normale handelscrediteuren".

Veel arbeidsplaatsen gaan verloren
Het aantal verloren gegane arbeidsplaatsen bij financiële calamiteiten wordt voor heel 2009 door Graydon geschat tussen de 130.00 en 150.000. Blom: "Een enorm aantal mensen dat wordt geraakt, zeker ten opzichte van voorgaande jaren (2008: tussen de 30.000 en 35.000 arbeidsplaatsen). Niet al deze mensen zijn direct terug te vinden in de werkeloosheid- statistieken. Meer dan 20% van de arbeidsplaatsen blijft behouden na een faillissement.
In voorgaande jaren lag dat percentage aanzienlijk lager op ongeveer 13%.