Vorig jaar onderzocht Flanderijn wat het algehele gevoel was dat heerste bij ondernemingen en instellingen rondom het coronavirus. Uit de respons zijn een aantal verwachtingen gekomen. Nu, een jaar later, vragen wij u als creditmanagement professional opnieuw om een aantal vragen te beantwoorden. Zo gaan we na of deze  verwachtingen kloppen. De enquête duurt 6 minuten. 

Start enquête