Het doel van het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’ is goed. Het is alleen een gemiste kans dat de verkoop van schulden mogelijk blijft. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vraagt zich af hoe burgers kunnen controleren of advocaten en gerechtsdeurwaarders aan de gestelde eisen voldoen omdat zij niet in het incassoregister worden opgenomen . En de LCR vindt een landelijke onafhankelijke klachten- en geschillenregeling van groot belang. Dat zijn de hoofdlijnen van de reactie van de LCR op de internetconsultatie over de wet.

Vakbekwaamheid

De LCR wijst op het belang van vakbekwaamheid van medewerkers: die moet periodiek worden gecontroleerd. Andere opmerkingen van de LCR betreffen de opbouw van de specificatie van de vordering, de informatievoorziening aan de schuldenaar en het tegengaan van een ongewenst verdienmodel bij stapeling van vorderingen.

Klik voor: de internetconsultatie van de LCR over het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’

Bron: Landelijke Cliëntenraad (LCR)