Vanaf 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau.

Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook verzoeken van nieuwe ‘toetreders’ worden daar getoetst.

Voorheen werden de controles op de kwaliteit van de professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren uitgevoerd door alle rechtbanken in Nederland zelf. Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen uit het wettelijke besluit eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast is het voor de brancheorganisaties van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren goed om één aanspreekpunt te hebben.

Curatele, bewind en mentorschap

Wanneer mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of hun financiën niet meer zelf kunnen regelen, kan een kantonrechter een beschermingsmaatregel opleggen. Er wordt dan een curator, mentor of bewindvoerder benoemd die voor hen de zaken gaat behartigen.

In Nederland zijn momenteel zo’n 1800 professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren actief in 200 duizend zaken. Het is de taak van kantonrechters toezicht te houden in die zaken. Dit blijft zo. Ook blijven de kantonrechters in alle rechtbanken verantwoordelijk voor de benoeming in individuele zaken. De controle op de kwaliteitseisen wordt echter voortaan centraal geregeld.

Klik hier voor meer informatie over het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM 

Bron: www.rechtspraak.nl