Als na een (echt)scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap de onderhoudsplichtige ex-partner in gebreke blijft, kan voor inning van de partneralimentatie het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld. Dit is het gevolg van een wetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin en Rouvoet dat op 1 augustus 2009 in werking treedt.

Het doel van de regeling is de (vrijwillige) betaling (weer) op gang te brengen. Het kabinet gaat nog steeds ervan uit dat betaling van alimentatie in beginsel op vrijwillige basis moet gebeuren. Lukt dat niet dan kan een beroep op het LBIO worden gedaan. Daarmee wordt het algemene belang van behoorlijke nakoming van alimentatieverplichtingen gewaarborgd.

Bron: www.justitie.nl